,,Popularyzacja badań profilaktycznych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie nowotworów ginekologicznych".

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki przy Ratuszu.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
07.05.2023 r. godz. 15.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
07.05.2023 r. godz. 16.00.
W sprawie
,,Popularyzacja badań profilaktycznych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie nowotworów ginekologicznych".
Organizator
Stowarzyszenie Eurydyki w Białymstoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony