,,Akcja Białoruskiej diaspory Białegostoku przeciwko rozmieszczeniu broni nuklearnej oraz znajdowaniu się wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi, co zagraża bezpieczeństwu Ukrainy, Polski, krajów bałtyckich i jest częścią planu okupacji Białorusi przez Rosję".

Miejsce zgromadzenia
Przed Konsulatem Białorusi w Białymstoku.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
02.04.2023 r. godz. 13.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
02.04.2023 r. godz. 14.30.
W sprawie
,,Akcja Białoruskiej diaspory Białegostoku przeciwko rozmieszczeniu broni nuklearnej oraz znajdowaniu się wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi, co zagraża bezpieczeństwu Ukrainy, Polski, krajów bałtyckich i jest częścią planu okupacji Białorusi przez Rosję".
Organizator
osoba fizyczna.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony