Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej osób kierujących rowerami, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb osób kierujących rowerami, zapewnienia jej ciągłości oraz konieczności wywiązywania się z obowiązku odśnieżania wynikającego z ustawy O Drogach Publicznych.

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki - pierzeja zachodnia.
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki, Liniarskiego, M. Skłodowskiej-Curie,Legionowa, Mickiewicza, Wiewiórcza, Myśliwska, Dojlidy Fabryczne, Branickiego, Al. Piłsudskiego, Sienkiewicza, Rynek Kościuszki (zakończenie).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
27.10.2023 r. goaz. 18.15.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
27.10.2023 r. goaz. 19.15.
W sprawie
Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej osób kierujących rowerami, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb osób kierujących rowerami, zapewnienia jej ciągłości oraz konieczności wywiązywania się z obowiązku odśnieżania wynikającego z ustawy O Drogach Publicznych.
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony