Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej osób kierujących rowerami, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb osób kierujących rowerami, zapewnienia jej ciągłości oraz konieczności wywiązywania się z obowiązku odśnieżania wynikającego z Ustawy o drogach publicznych.

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki - pierzeja zachodnia (okolice ul. Spółdzielczej).
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki,Lipowa,Liniarskiego, M. Skłodowskiej-Curie,Legionowa,Kaczorowskiego,św. Anny,Młynowa, Wyszyńskiego,Boh. Monte Cassino,św. Rocha,Lipowa,Częstochowska,Boh. Getta, Poleska,Jagienki,Sienkiewicza,Legionowa,M.Skłodowskiej-Curie,Liniarskiego,Lipowa,Rynek Kościuszki (zakończenie).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
29.12.2023 r. godz. 18.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
29.12.2023 r. godz. 19.15.
W sprawie
Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej osób kierujących rowerami, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb osób kierujących rowerami, zapewnienia jej ciągłości oraz konieczności wywiązywania się z obowiązku odśnieżania wynikającego z Ustawy o drogach publicznych.
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony