Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki - pierzeja zachodnia.
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki, Lipowa, Dąbrowskiego, Poleska, Botaniczna, Dąbrowskiego, Al. Solidarności, Wierzbowa, Antoniukowska, Knyszyńska, Kolejowa, Zwycięstwa, Al. Solidarności, Dąbrowskiego, Boh. Monte Cassino, Poleska, Jurowiecka, Sienkiewicza - Rynek Kościuszki (zakończenie).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
28.04.2023 r. godz. 18.15.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
28.04.2023 r. godz. 20.00.
W sprawie
Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony