Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej osób kierujących rowerami, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb osób kierujących rowerami, zapewnienia jej ciągłości oraz konieczności wywiązywania się z obowiązku odśnieżania wynikającego z Ustawy o drogach publicznych

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki - pierzeja zachodnia (okolice ul. Spółdzielczej)
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki - ul. Lipowa - ul. Malmeda - al. Piłsudskiego - ul. Sienkiewicza - ul. Jurowiecka - ul. Poleska - ul. Botaniczna - al. Piłsudskiego - ul. Dąbrowskiego - ul. Knyszyńska - ul. Antoniukowska - al. Konstytucji 3 Maja - al. Jana Pawła II - al. Solidarności - ul. Dąbrowskiego - ul. Abramowicza - ul. Lipowa - Rynek Kościuszki
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
24.11.2023 r., godz. 18.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
24.11.2023 r., godz. 19.15
W sprawie
Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej osób kierujących rowerami, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb osób kierujących rowerami, zapewnienia jej ciągłości oraz konieczności wywiązywania się z obowiązku odśnieżania wynikającego z Ustawy o drogach publicznych
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok
Powrót na początek strony