Izba wytrzeźwień

Adres i dane kontaktowe:

15-546 Białystok, ulica Zaściańska 84
telefon: 85 743 39 98

 

Koordynator do spraw dostępności:

Dorota Janewicz

tel. 85 743 39 99 wew. 27

e-mail: dorota.janewicz@iw.bialystok.pl

Dyrektor:

Edward Ciesnowski

Zadania/cele:

Celem działania Izby Wytrzeźwień jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom, w szczególności poprzez:

  • opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości;
  • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych;
  • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości niezbędnej pomocy medycznej;
  • informowanie osób opuszczających izbę o szkodliwości nadużywania alkoholu;
  • wykonywanie innych zadań powierzonych przez zarząd Gminy oraz zleconych przez organ administracji rządowej, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dodatkowy opis:

Izba Wytrzeźwień czynna jest całą dobę. Posiada 51 miejsc noclegowych w tym 20 miejsc dla bezdomnych.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: