Białostocki Ośrodek Kultury (BOK)

Adres i dane kontaktowe:

Białostocki Ośrodek Kultury
ulica Legionowa 5
15-281 Białystok
telefon: 85 746 13 11
fax: 85 744 70 23
strona jednostki: https://bok.bialystok.pl/
strona BIP: http://bip.bok.bialystok.pl/

Centrum im. Ludwika Zamenhofa
ulica Warszawska 19
15-062 Białystok
telefon: 85 676 7367
fax: 85 811 0845
strona jednostki: http://www.centrumzamenhofa.pl/

Dyrektor jednostki:

Grażyna Dworakowska

Zadania/Cele:

Celem działania Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury poprzez działania skierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz promocję działań kulturalnych. Upowszechnianie dorobku kulturowego i historycznego związanego z wielokulturowością miasta, idei tolerancji oraz budowanie płaszczyzny dialogu kulturowego, popularyzowanie postaci i dzieła Ludwika Zamenhofa.

Zadania statutowe:

 1. organizowanie imprez i projektów kulturalnych, w tym dotyczących wielokulturowości miasta, jego różnorodności narodowościowej i wyznaniowej, m.in. spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, spotkań, projekcji filmów;
 2. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
 3. działania przybliżające postać Ludwika Zamenhofa, języka esperanto oraz prezentpwanie i popularyzację wystawy stałej poświęconej Ludwikowi Zamenhofowi;
 4. wspieranie działalności badawczej i dokumentacyjnej z zakresu działalności Ośrodka, wspieranie działań na rzecz dialogu międzykulturowego oraz animowanie debat publicznych w tym zakresie;
 5. prowadzenie działalności kinowej, w tym organizowanie imprez związanych z pokazami i promocją filmu artystycznego, amatorską twórczością filmową;
 6. realizowanie filmów i wydawanie publikacji z zakresu działalności Ośrodka;
 7. udzielanie pomocy przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych stowarzyszeniom kulturalnym i innym podmiotom, w celu lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i poszerzenia oferty kulturalnej;
 8. współpracę z twórcami, specjalistami sztuki, kultury i historii i innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność kulturalną na terenie miasta;
 9. prowadzenie archiwum historii mówionej miasta i regionu;
 10. użyczanie pomieszczeń wlasnych stowarzyszeniom i innym podmiotom, na odrębnie określonych zasadach;
 11. dokumentowanie i archiwizowanie prowadzonej działalności kulturalnej.
Powrót na początek strony