Straż Miejska

Adres i dane kontaktowe:

15-399 Białystok, ul. Składowa  11
telefon (dyżurny): 085 869-68-00
TELEFON ALARMOWY: 986
SMS DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH: 600 900 986
adres e-mail: strazm@um.bialystok.pl
strona jednostki: www.strazmiejska.bialystok.pl
strona BIP: http://smbip.um.bialystok.pl/

Straż Miejska Posterunek I Centrum

15-453 Białystok ul. Nowy Świat 4
telefon (dyżurny): 085 742-33-00

Straż Miejska Posterunek II TBS

15-688 Białystok ul. Pietkuna 1

Straż Miejska Posterunek III Barszczańska

15-639 Białystok ul. Barszczańska 2

Komendant:

Krzysztof Kolenda

Zadania/Cele:

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Zadania straży w zakresie ochrony porządku publicznego wyznacza ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).

Powrót na początek strony