Straż Miejska

Nazwa

Straż Miejska w Białymstoku

Adres

 15-399 Białystok, ul. Składowa  11

Dane kontakowe

tel. (dyżurny): 085 869-68-00

TELEFON ALARMOWY:
986

SMS DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH
600 900 986

e-mail: strazm@um.bialystok.pl
www.strazmiejska.bialystok.pl

Strona BIP: http://smbip.um.bialystok.pl/

Dyrektor \ kierownik zakładu

Komendant

Krzysztof Kolenda

Dodatkowy opis

Straż Miejska Posterunek I Centrum
15-093 Białystok ul. ul. Suraska 1
tel. (dyżurny): 085 742-33-00

Straż Miejska Posterunek II TBS
15-688 Białystok ul. Pietkuna 1
tel. (dyżurny): 085 733 38 88

Straż Miejska Posterunek III Barszczańska
15-639 Białystok ul. Barszczańska 2
tel. (dyżurny): 085 661 054

Zadania \ Cele Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Zadania straży w zakresie ochrony porządku publicznego wyznacza ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.