Galeria Arsenał w Białymstoku

Adres i dane kontaktowe:

ulica Adama Mickiewicza 2
15-222 Białystok
telefon: 85 742 03 53
fax: 85 874 20 54
serwis jednostki: www.galeria-arsenal.pl

Dyrektor jednostki:

Monika Szewczyk

Zadania/cele:

Galeria realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie wystaw sztuki współczesnej;
  2. wydawanie książek, katalogów, innych periodyków i materiałów popularyzujących sztukę współczesną;
  3. gromadzenie, opracowywanie i inwentaryzowanie dokumentacji różnych zjawisk sztuki współczesnej;
  4. prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wg opracowanych programów;
  5. organizowanie imprez promujących sztukę współczesną;
  6. zakup dzieł sztuki współczesnej oraz ich zabezpieczanie.

Galeria przy realizacji celów statutowych współpracuje z galeriami, muzeami, ośrodkami sztuki współczesnej w kraju i za granicą oraz ze stowarzyszeniami, towarzystwami, fundacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.

Dodatkowy opis

Celem działania Galerii jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury poprzez:

  1. upowszechnianie sztuki współczesnej;
  2. prezentowanie i promowanie profesjonalnej twórczości plastycznej w zakresie sztuki współczesnej;
  3. prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej;
  4. gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej.
Powrót na początek strony