Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku

Adres i dane kontaktowe:

ulica Dolistowska 2
15-197 Białystok,
telefon/fax: 85 675 37 00
strona jednostki: www.schronisko.bialystok.pl
BIP jednostki: http://schroniskobip.um.bialystok.pl/

Dyrektor jednostki:

Anna Jaroszewicz

Zadania/Cele:

Ogród zoologiczny „Akcent ZOO” w Parku Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku:

 • ekspozycja i hodowla zwierząt ;
 • współpraca z innymi ogrodami zoologicznymi oraz organizacjami;
 • działania dydaktyczne i edukacyjne, w szczególności z osobami niepełnosprawnymi i niewidomymi;
 • opieka nad zwierzętami zapewniająca im dobrą kondycję i zdrowotność oraz zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej;
 • udostępnianie zwierząt;
 • zapewnienie indywidualnej diety zbliżonej do naturalnej;
 • promowanie ochrony przyrody;
 • edukacja przyrodnicza;
 • prowadzenie dokumentacji hodowlanej i sprawozdawczości
 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony środowiska naturalnego;
 • tworzenie aranżacji wybiegów zwierząt z unikalnych materiałów.

Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" przy ul. Dolistowskiej 2 w Białymstoku:

 • zapewnienie opieki i leczenia, przyjmowanie, ewidencjonowanie, odławianie oraz przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych;
 • prowadzenie wśród mieszkańców Białegostoku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, kontroli rozrodczości zwierząt domowych, propagowania zabiegów sterylizacji i kastracji, w placówkach oświatowych „Edukacyjna wizyta Reksa” i praktyczno teoretycznych w Schronisku „Ścieżka edukacyjna Reksa”;
 •   wizyty przed i po adopcyjne sprawdzające warunki przechowywania zwierząt;
 • trwałe znakowanie mikroprocesorem psów przetrzymywanych w Schronisku oraz zapewnienie usług trwałego psów z terenu miasta Białystok;
 • organizowanie akcji mających na celu zwiększenie adopcji „Piknik u Reksa”, „Pies za 1 zł”, „Wyprawka dla Reksa”, „Baaajeczna oferta Reksa”, „Reks wyrusza w świat”;
 • prowadzenie bazy danych właścicieli psów „BOP”, które zostały oznakowane w sposób trwały mikroprocesorem z terenu miasta Białystok;
 • resocjalizacja zwierząt na „RODEO” (Resocjalizacja Opieka Doskonałą Edukacją Opuszczonych);
 • poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt w celu ograniczenia bezdomności;
 • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii;
 • współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną obejmującą niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom;
 • realizacja zadań określonych w Programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Białegostoku zgodnie z kompetencjami.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony