Dom Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203

Adres i dane kontaktowe:

ul. Baranowicka 203
15-530 Białystok
strona jednostki: www.dpsb.bialystok.pl
strona BIP: http://www.bip.dpsb.bialystok.pl/

Dyrektor jednostki:

Wojciech Jocz

Zadania/Cele:

Zadania domu:

  • Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
  • Dom przeznaczony jest dla 306 mieszkańców, w tym 224 mieszkańców - dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, 46 mieszkańców - osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie oraz 36 mieszkańców - osoby przewlekle psychicznie chore w filii w Bobrowej.
  • Do Domu kierowane są dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 3 do 25 lat oraz osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie na podstawie decyzji właściwego organu administracji publicznej.
  • Do filii w Bobrowej kierowane są osoby przewlekle psychicznie chore.
  • Dopuszcza się pobyt w Domu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie po ukończeniu 30. roku życia, jeżeli cechuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i ponad pięcioletni pobyt w domu. Na wniosek Dyrektora, na pozostanie tej osoby wyraża zgodę Prezydent Miasta Białegostoku.
  • Dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera, nie zamieszkujących w Domu.
  • Dom świadczy odpłatne usługi dla osób w nim nie zamieszkujących polegające na udostępnieniu do korzystania z pływalni, znajdującej się na terenie Domu

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony