Cmentarz Miejski w Białymstoku

Nazwa

Cmentarz Miejski w Białymstoku

Adres

15-168 Białystok, ul. Władysława Wysockiego 63

Dane kontakowe tel./fax:  85 675 0912 kierownik
tel.: 85 653 9284 księgowość
tel.: 85 653 9408 administracja
cmentarzmiejski@onet.eu
https://bialystok.grobonet.com/

Dyrektor \ kierownik zakładu

Adam Sokołowski

Dodatkowy opis

Cmentarz Miejski w Białymstoku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Białystok, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego na terenach cmentarzy w Białymstoku oraz w Karakulach gm. Supraśl.

Zadania \ Cele
  1. prowadzenie prac związanych z grzebaniem zmarłych;
  2. wykonywanie ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. administracyjna obsługa pogrzebów, pobieranie należnych opłat i prowadzenia ksiąg ewidencyjnych cmentarzy;
  4. utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych;
  5. zlecanie i finansowanie zadań inwestycyjnych na terenie cmentarzy;

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.