Cmentarz Miejski w Białymstoku

Adres i dane kontaktowe:

15-168 Białystok, ulica Władysława Wysockiego 63
telefon/fax:  85 675 0912 kierownik
telefon do księgowości: 85 653 9284
telefon do administracji: 85 653 9408
adres e-mail: cmentarzmiejski@onet.eu
serwis jednostki: https://bialystok.grobonet.com/

Kierownik jednostki:

Dorota Samsonowicz

Zadania/cele:

  1. prowadzenie prac związanych z grzebaniem zmarłych;
  2. wykonywanie ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. administracyjna obsługa pogrzebów, pobieranie należnych opłat i prowadzenia ksiąg ewidencyjnych cmentarzy;
  4. utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych;
  5. zlecanie i finansowanie zadań inwestycyjnych na terenie cmentarzy.

Dodatkowy opis:

Cmentarz Miejski w Białymstoku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Białystok, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego na terenach cmentarzy w Białymstoku oraz w Karakulach gm. Supraśl.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony