Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku

Adres i dane kontaktowe:

15-320 Białystok, ulica 11 Listopada 6
telefon: 85 653 77 43
adres e-mail: sekretariat@sds.bialystok.pl
BIP jednostki: sdsbip.um.bialystok.pl

Kierownik jednostki:

Anna Kalinowska

Zadania\Cele:

  • Celem działalności ŚDS jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej.
  • ŚDS świadczy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
  • W ramach świadczonych usług, ŚDS współpracuje z rodzinami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rzadowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, pozarządowymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony