DOŚ-I.6222.1.8.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24010(96009N!)WBI_BIALYSTOK_NOWOSIELSKA2, ul. Nowosielska 2A

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.8.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24010(96009N!)WBI_BIALYSTOK_NOWOSIELSKA2, ul. Nowosielska 2A
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.8.2024
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2024-02-05

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony