DOŚ-I.6222.1.59.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24042(96027N!) WBI_BIALYSTOK_KOLONIABAGNO3, ul. Bagnówka-Kolonia 3

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.59.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24042(96027N!) WBI_BIALYSTOK_KOLONIABAGNO3, ul. Bagnówka-Kolonia 3
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.59.2024
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2024-03-08

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony