DOŚ-I.6222.1.70.2024 zm danych inst. wytw. PEM, 24040(96026N!), ul. Al. Konstytucji 3 Maja 34

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.70.2024 zm danych inst. wytw. PEM, 24040(96026N!), ul. Al. Konstytucji 3 Maja 34
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.70.2024
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2024-03-27

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony