DOŚ-I.6222.1.64.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24003(96004N!) ul. Al. 1000-lecia PP 2

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.64.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24003(96004N!) ul. Al. 1000-lecia PP 2
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.64.2024
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2024-03-22

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony