DOŚ-I.6222.1.61.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24016(96011N!) WBI_BIALYSTOK_WYSOCKIEGO164, ul. Wł. Wysockiego 164

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.61.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24016(96011N!) WBI_BIALYSTOK_WYSOCKIEGO164, ul. Wł. Wysockiego 164
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.61.2024
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2024-03-08

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony