DOŚ-I.6222.1.5.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24307(96075N!) WBI_BIALYSTOK_KSJPOPIELU120, ul. Ks. J. Popiełuszki 120

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.5.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24307(96075N!) WBI_BIALYSTOK_KSJPOPIELU120, ul. Ks. J. Popiełuszki 120
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.5.2024
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2024-02-05

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony