DOŚ-I.6222.1.6.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24035(96023N!)WBI_BIALYSTOK_ELEAWATORSKA52, ul. Elewatorska 52

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.6.2024 zm. danych inst. wytw. PEM, 24035(96023N!)WBI_BIALYSTOK_ELEAWATORSKA52, ul. Elewatorska 52
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.6.2024
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2024-02-05

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony