DOŚ-I.6222.1.63.2024 zm. danych ist. wytw. PEM 24208(96184N!), ul. Plażowa dz.1242I3

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.63.2024 zm. danych ist. wytw. PEM 24208(96184N!), ul. Plażowa dz.1242I3
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.63.2024
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2024-03-26

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony