Zarządzenia Prezydenta 2014-2018

Dostępne: 5349 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 482/20

W sprawie: w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, ul. Kozłowa 25

Nr zarządzenia: 482/20

Z dnia: 2020-06-01

Zarządzenie nr 190/20

W sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku w rejonie ulic Rzemieślniczej i Długiej

Nr zarządzenia: 190/20

Z dnia: 2020-03-16

Zarządzenie nr 189/20

W sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej)

Nr zarządzenia: 189/20

Z dnia: 2020-03-16

Zarządzenie nr 189/20

W sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej)

Nr zarządzenia: 189/20

Z dnia: 2020-03-16

Zarządzenie nr 1274/18

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku oraz Filii Żłobka Miejskiego nr 3 w Białymstoku przy ul. Oriona do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu

Nr zarządzenia: 1274/18

Z dnia: 2018-11-16

Zarządzenie nr 1273/18

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku oraz Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku przy ul. Oriona do dokonywania wszelkich czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu

Nr zarządzenia: 1273/18

Z dnia: 2018-11-16

Zarządzenie nr 1272/18

W sprawie: uchylenia zarządzenia nr 1305/17 z dnia 09 listopada 2017 r.

Nr zarządzenia: 1272/18

Z dnia: 2018-11-16

Zarządzenie nr 1271/18

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r., w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia.

Nr zarządzenia: 1271/18

Z dnia: 2018-11-16

Zarządzenie nr 1270/18

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dom kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”, planowanego do realizacji w latach 2019-2021.

Nr zarządzenia: 1270/18

Z dnia: 2018-11-16

Zarządzenie nr 1269/18

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 399/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulicy Nowy Świat) - etap I

Nr zarządzenia: 1269/18

Z dnia: 2018-11-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.