Zarządzenia Prezydenta 2014-2018

Dostępne: 5345 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 1274/18

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku oraz Filii Żłobka Miejskiego nr 3 w Białymstoku przy ul. Oriona do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu

Nr zarządzenia: 1274/18

Z dnia: 2018-11-16

Zarządzenie nr 1273/18

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku oraz Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku przy ul. Oriona do dokonywania wszelkich czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu

Nr zarządzenia: 1273/18

Z dnia: 2018-11-16

Zarządzenie nr 1272/18

W sprawie: uchylenia zarządzenia nr 1305/17 z dnia 09 listopada 2017 r.

Nr zarządzenia: 1272/18

Z dnia: 2018-11-16

Zarządzenie nr 1271/18

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r., w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia.

Nr zarządzenia: 1271/18

Z dnia: 2018-11-16

Zarządzenie nr 1270/18

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dom kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”, planowanego do realizacji w latach 2019-2021.

Nr zarządzenia: 1270/18

Z dnia: 2018-11-16

Zarządzenie nr 1269/18

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 399/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulicy Nowy Świat) - etap I

Nr zarządzenia: 1269/18

Z dnia: 2018-11-15

Zarządzenie nr 1268/18

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 96 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr zarządzenia: 1268/18

Z dnia: 2018-11-15

Zarządzenie nr 1267/18

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Juliusza Słowackiego 4 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr zarządzenia: 1267/18

Z dnia: 2018-11-15

Zarządzenie nr 1266/18

W sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019-2036

Nr zarządzenia: 1266/18

Z dnia: 2018-11-15

Zarządzenie nr 1265/18

W sprawie: projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.

Nr zarządzenia: 1265/18

Z dnia: 2018-11-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony