Zarządzenie nr 1267/18

W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Juliusza Słowackiego 4 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr zarządzenia
1267/18
Z dnia
2018-11-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.