Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 5406 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 531/23

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 3496/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w zarządzanie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 531/23

Z dnia: 2023-06-07

Zarządzenie nr 530/23

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 1959/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w zarządzanie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 530/23

Z dnia: 2023-06-07

Zarządzenie nr 503/23

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 951/1 o pow. 0,3816 ha.

Nr zarządzenia: 503/23

Z dnia: 2023-06-06

Zarządzenie nr 502/23

W sprawie: powołania oraz określenia zasad i trybu działania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2023”

Nr zarządzenia: 502/23

Z dnia: 2023-06-05

Zarządzenie nr 501/23

W sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)

Nr zarządzenia: 501/23

Z dnia: 2023-06-05

Zarządzenie nr 500/23

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów szkolenia sportowego w II półroczu 2023 r.

Nr zarządzenia: 500/23

Z dnia: 2023-06-05

Zarządzenie nr 499/23

W sprawie: uchylenia zarządzenia w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Proletariackiej 7 w Białymstoku, stanowiącego własność Gminy Białystok, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 499/23

Z dnia: 2023-06-01

Zarządzenie nr 498/23

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 2064/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w zarządzanie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 498/23

Z dnia: 2023-06-01

Zarządzenie nr 497/23

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej przy ul. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku.

Nr zarządzenia: 497/23

Z dnia: 2023-06-01

Zarządzenie nr 496/23

W sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2

Nr zarządzenia: 496/23

Z dnia: 2023-06-01

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: