Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 2705 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 251/21

W sprawie: włączenia nowej karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków Miasta Białystok

Nr zarządzenia: 168774

Z dnia: 2021-04-12

Zarządzenie nr 266/21

W sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego

Nr zarządzenia: 266/21

Z dnia: 2021-04-15

Zarządzenie nr 265/21

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Spokojnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 05 – Marczuk numerem 303/6 o pow. 0,0010 ha

Nr zarządzenia: 265/21

Z dnia: 2021-04-15

Zarządzenie nr 264/21

W sprawie: włączenia nowej karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków Miasta Białystok

Nr zarządzenia: 264/21

Z dnia: 2021-04-13

Zarządzenie nr 263/21

W sprawie: rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)

Nr zarządzenia: 263/21

Z dnia: 2021-04-13

Zarządzenie nr 261/21

W sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie odstąpienia w roku 2021 od podwyższania czynszu i opłat z tytułu korzystania z lokali użytkowych i nieruchomości w zasobie Miasta Białystok o wskaźnik inflacji GUS

Nr zarządzenia: 261/21

Z dnia: 2021-04-13

Zarządzenie nr 260/21

W sprawie: w sprawie powołania Sądu Konkursowego do rozstrzygnięcia otwartego konkursu rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji projektowej obiektów małej architektury: 8 form rzeźbiarskich- figurek Misiów-Niedźwiadków, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, związanych z historią Białegostoku oraz wytyczających nowy szlak turystyczny, zwany jako „Białystok WidziMisie”.

Nr zarządzenia: 260/21

Z dnia: 2021-04-13

Zarządzenie nr 259/21

W sprawie: złożenia oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Stadion Miejski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr zarządzenia: 259/21

Z dnia: 2021-04-13

Zarządzenie nr 258/21

W sprawie: dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2021 rok

Nr zarządzenia: 258/21

Z dnia: 2021-04-13

Zarządzenie nr 257/21

W sprawie: włączenia nowej karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków Miasta Białystok

Nr zarządzenia: 257/21

Z dnia: 2021-04-12

Zarządzenie nr 256/21

W sprawie: włączenia nowej karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków Miasta Białystok

Nr zarządzenia: 256/21

Z dnia: 2021-04-12

Zarządzenie nr 255/21

W sprawie: włączenia nowej karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków Miasta Białystok

Nr zarządzenia: 255/21

Z dnia: 2021-04-12

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.