Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 4997 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 109/23

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 15 – Bagnówka numerem 1945/2

Nr zarządzenia: 109/23

Z dnia: 2023-02-01

Zarządzenie nr 108/23

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 – Skorupy numerem 742/7 o pow. 0,0043 ha

Nr zarządzenia: 108/23

Z dnia: 2023-02-01

Zarządzenie nr 107/23

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 – Skorupy numerem 742/6 o pow. 0,0064 ha

Nr zarządzenia: 107/23

Z dnia: 2023-02-01

Zarządzenie nr 106/23

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej przy ul. Meksykańskiej w Białymstoku

Nr zarządzenia: 106/23

Z dnia: 2023-02-01

Zarządzenie nr 105/23

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Białymstoku przy ul. Cieszyńskiej 7

Nr zarządzenia: 105/23

Z dnia: 2023-02-01

Zarządzenie nr 104/23

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w rejonie ul. Skowronkowej w Białymstoku

Nr zarządzenia: 104/23

Z dnia: 2023-02-01

Zarządzenie nr 94/23

W sprawie: udzielenia zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 12 „TĘCZOWE” w Białymstoku

Nr zarządzenia: 94/23

Z dnia: 2023-01-31

Zarządzenie nr 93/23

W sprawie: udzielenia zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 58 Integracyjnego im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 93/23

Z dnia: 2023-01-31

Zarządzenie nr 92/23

W sprawie: udzielenia zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku

Nr zarządzenia: 92/23

Z dnia: 2023-01-31

Zarządzenie nr 91/23

W sprawie: udzielenia zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

Nr zarządzenia: 91/23

Z dnia: 2023-01-31

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: