Zarządzenia Prezydenta 2018-2024

Dostępne: 6694 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 475/24

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.

Nr zarządzenia: 475/24

Z dnia: 2024-05-15

Zarządzenie nr 474/24

W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.

Nr zarządzenia: 474/24

Z dnia: 2024-05-15

Zarządzenie nr 454/24

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.

Nr zarządzenia: 454/24

Z dnia: 2024-05-10

Zarządzenie nr 446/24

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na lata 2024 - 2025

Nr zarządzenia: 446/24

Z dnia: 2024-05-08

Zarządzenie nr 441/24

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości gminnej położonej przy ul. Kombatantów w Białymstoku.

Nr zarządzenia: 441/24

Z dnia: 2024-05-07

Zarządzenie nr 440/24

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Lawendowej

Nr zarządzenia: 440/24

Z dnia: 2024-05-07

Zarządzenie nr 439/24

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok, położonych w budynku wielolokalowym przy ul. Świętego Jerzego 40 w Białymstoku, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 439/24

Z dnia: 2024-05-07

Zarządzenie nr 438/24

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok, położonych w budynku wielolokalowym przy ul. Świętego Jerzego 40 w Białymstoku wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 438/24

Z dnia: 2024-05-07

Zarządzenie nr 437/24

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok, położonych w budynku wielolokalowym przy ul. Świętego Jerzego 40 w Białymstoku, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 437/24

Z dnia: 2024-05-07

Zarządzenie nr 436/24

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok, położonych w budynku wielolokalowym przy ul. Świętego Jerzego 40 w Białymstoku, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 436/24

Z dnia: 2024-05-07

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony