Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 3050 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 628/21

W sprawie: przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku

Nr zarządzenia: 628/21

Z dnia: 2021-07-28

Zarządzenie nr 627/21

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Jarosława Dziemiana

Nr zarządzenia: 627/21

Z dnia: 2021-07-28

Zarządzenie nr 626/21

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Węglowej

Nr zarządzenia: 626/21

Z dnia: 2021-07-28

Zarządzenie nr 625/21

W sprawie: ustalenia zasad handlu związanego ze świętem „Wszystkich Świętych” na części nieruchomości stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku

Nr zarządzenia: 625/21

Z dnia: 2021-07-26

Zarządzenie nr 624/21

W sprawie: w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej jednostce budżetowej - Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 624/21

Z dnia: 2021-07-26

Zarządzenie nr 623/21

W sprawie: umorzenia wierzytelności przysługującej jednostce budżetowej - Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 623/21

Z dnia: 2021-07-26

Zarządzenie nr 622/21

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, ul. Stroma 16 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr zarządzenia: 622/21

Z dnia: 2021-07-23

Zarządzenie nr 621/21

W sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32

Nr zarządzenia: 621/21

Z dnia: 2021-07-23

Zarządzenie nr 620/21

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr zarządzenia: 620/21

Z dnia: 2021-07-23

Zarządzenie nr 619/21

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku, ul. Konwaliowa 8 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr zarządzenia: 619/21

Z dnia: 2021-07-23

Zarządzenie nr 618/21

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 43 w Białymstoku, ul. Bartosza Głowackiego 3 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr zarządzenia: 618/21

Z dnia: 2021-07-23

Zarządzenie nr 617/21

W sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr zarządzenia: 617/21

Z dnia: 2021-07-23

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.