Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 3258 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 835/21

W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Nr zarządzenia: 835/21

Z dnia: 2021-10-15

Zarządzenie nr 834/21

W sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Białostockiego Teatru Lalek za 2021 i 2022 rok.

Nr zarządzenia: 834/21

Z dnia: 2021-10-14

Zarządzenie nr 832/21

W sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 832/21

Z dnia: 2021-10-14

Zarządzenie nr 831/21

W sprawie: umorzenia wierzytelności przysługujących jednostce budżetowej - Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 831/21

Z dnia: 2021-10-14

Zarządzenie nr 830/21

W sprawie: w sprawie złożenia oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Stadion Miejski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

Nr zarządzenia: 830/21

Z dnia: 2021-10-14

Zarządzenie nr 830/21

W sprawie: w sprawie złożenia oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Stadion Miejski" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białymstoku

Nr zarządzenia: 830/21

Z dnia: 2021-10-14

Zarządzenie nr 829/21

W sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku, ul. Krańcowa 5

Nr zarządzenia: 829/21

Z dnia: 2021-10-13

Zarządzenie nr 828/21

W sprawie: nieodpłatnego korzystania z pływalni, znajdującej się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

Nr zarządzenia: 828/21

Z dnia: 2021-10-13

Zarządzenie nr 827/21

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 269/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 827/21

Z dnia: 2021-10-12

Zarządzenie nr 826/21

W sprawie: wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu

Nr zarządzenia: 826/21

Z dnia: 2021-10-12

Zarządzenie nr 825/21

W sprawie: wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku na zawarcie umowy najmu

Nr zarządzenia: 825/21

Z dnia: 2021-10-12

Zarządzenie nr 824/21

W sprawie: udzielenia zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Nr zarządzenia: 824/21

Z dnia: 2021-10-12

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: