Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 2497 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 60/21

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku dotyczącego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym 2021 i w latach następnych

Nr zarządzenia: 60/21

Z dnia: 2021-01-22

Zarządzenie nr 59/21

W sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Nr zarządzenia: 59/21

Z dnia: 2021-01-22

Zarządzenie nr 58/21

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 58/21

Z dnia: 2021-01-22

Zarządzenie nr 57/21

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 3025/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 318 lutego 2010 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w zarządzanie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 57/21

Z dnia: 2021-01-22

Zarządzenie nr 56/21

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Ogrodniczki

Nr zarządzenia: 56/21

Z dnia: 2021-01-22

Zarządzenie nr 55/21

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Wysoki Stoczek

Nr zarządzenia: 55/21

Z dnia: 2021-01-22

Zarządzenie nr 54/21

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok położonych w budynkach wielolokalowych w Białymstoku wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 54/21

Z dnia: 2021-01-22

Zarządzenie nr 52/21

W sprawie: wyznaczenia Koordynatora ds. Transportu pacjentów na szczepienie przeciwko COVID-19

Nr zarządzenia: 52/21

Z dnia: 2021-01-21

Zarządzenie nr 51/21

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 34 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Juliana Tuwima 5 w Białymstoku, stanowiącego własność Gminy Białystok, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 51/21

Z dnia: 2021-01-21

Zarządzenie nr 50/21

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej

Nr zarządzenia: 50/21

Z dnia: 2021-01-21

Zarządzenie nr 49/21

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Juliana Tuwima, ul. Wierzbowej

Nr zarządzenia: 49/21

Z dnia: 2021-01-21

Zarządzenie nr 48/21

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Juliana Tuwima

Nr zarządzenia: 48/21

Z dnia: 2021-01-21

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.