Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 1867 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 505/20

W sprawie: przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 136316

Z dnia: 2020-06-09

Zarządzenie nr 561/20

W sprawie: w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej jako działki o numerach 1690/157 i 1690/163, położonej w Białymstoku w obrębie 11 – Śródmieście

Nr zarządzenia: 561/20

Z dnia: 2020-07-02

Zarządzenie nr 560/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Białystok, oznaczonej jako działka nr 785/10, położonej w Białymstoku w obrębie 21 – Dojlidy.

Nr zarządzenia: 560/20

Z dnia: 2020-07-02

Zarządzenie nr 559/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokalu nr 51 położonego w budynku wielolokalowym w Białymstoku przy ul. Gen. Józefa Bema 64 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 559/20

Z dnia: 2020-07-02

Zarządzenie nr 558/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Antoniuk Fabryczny 11E w Białymstoku, stanowiącego własność Miasta Białystok, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 558/20

Z dnia: 2020-07-02

Zarządzenie nr 557/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 w Białymstoku, stanowiącego własność Gminy Białystok, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 557/20

Z dnia: 2020-07-02

Zarządzenie nr 556/20

W sprawie: w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Fabrycznej

Nr zarządzenia: 556/20

Z dnia: 2020-07-01

Zarządzenie nr 555/20

W sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku, ul. Konwaliowa 8

Nr zarządzenia: 555/20

Z dnia: 2020-07-01

Zarządzenie nr 554/20

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej

Nr zarządzenia: 554/20

Z dnia: 2020-06-30

Zarządzenie nr 551/20

W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2020 r., w okresie od 1 lipca do 31 grudnia.

Nr zarządzenia: 551/20

Z dnia: 2020-06-29

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.