Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 2235 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 953/20

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030

Nr zarządzenia: 953/20

Z dnia: 2020-10-26

Zarządzenie nr 952/20

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do reprezentowania Gminy Białystok w postępowaniu administracyjnym

Nr zarządzenia: 952/20

Z dnia: 2020-10-22

Zarządzenie nr 951/20

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 951/20

Z dnia: 2020-10-22

Zarządzenie nr 950/20

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Nr zarządzenia: 950/20

Z dnia: 2020-10-21

Zarządzenie nr 949/20

W sprawie: powołania i określenia trybu pracy Komisji Skrutacyjnej ds. ustalenia wyników głosowania Budżetu Obywatelskiego 2021.

Nr zarządzenia: 949/20

Z dnia: 2020-10-21

Zarządzenie nr 948/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Białystok, położonej w Białymstoku przy ulicy Świętego Proroka Eliasza, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obr. 21 – Dojlidy numerem 788/23 o pow. 1,3498 ha.

Nr zarządzenia: 948/20

Z dnia: 2020-10-21

Zarządzenie nr 947/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok,położonych w budynkach wielolokalowych w Białymstoku, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 947/20

Z dnia: 2020-10-16

Zarządzenie nr 946/20

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 3496/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w zarządzanie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 946/20

Z dnia: 2020-10-16

Zarządzenie nr 944/20

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu

Nr zarządzenia: 944/20

Z dnia: 2020-10-15

Zarządzenie nr 943/20

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Białystok, położonych w budynkach wielolokalowych w Białymstoku wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

Nr zarządzenia: 943/20

Z dnia: 2020-10-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.