Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 1069 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 917/19

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku w obrębie 11 - Śródmieście

Nr zarządzenia: 917/19

Z dnia: 2019-10-15

Zarządzenie nr 916/19

W sprawie: w sprawie złożenia oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Stadion Miejski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

Nr zarządzenia: 916/19

Z dnia: 2019-10-15

Zarządzenie nr 915/19

W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku

Nr zarządzenia: 915/19

Z dnia: 2019-10-14

Zarządzenie nr 914/19

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody Białostockiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu

Nr zarządzenia: 914/19

Z dnia: 2019-10-14

Zarządzenie nr 913/19

W sprawie: umorzenia wierzytelności przysługujących jednostce budżetowej – Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku.

Nr zarządzenia: 913/19

Z dnia: 2019-10-14

Zarządzenie nr 912/19

W sprawie: umorzenia wierzytelności przysługujących jednostce budżetowej – Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku.

Nr zarządzenia: 912/19

Z dnia: 2019-10-14

Zarządzenie nr 911/19

W sprawie: nabycia na rzecz Gminy Białystok prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 389/3 o powierzchni 0,0029 ha i prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka numerem geodezyjnym 390/7 o powierzchni 0,2528 ha, położonych w Białymstoku przy ul. Łomżyńskiej w obrębie 11 - Śródmieście.

Nr zarządzenia: 911/19

Z dnia: 2019-10-10

Zarządzenie nr 910/19

W sprawie: nabycia na rzecz Gminy Białystok nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku w rejonie ul. Ogrodniczki, w obrębie 2 - Wysoki Stoczek

Nr zarządzenia: 910/19

Z dnia: 2019-10-10

Zarządzenie nr 908/19

W sprawie: nabycia na rzecz Gminy Białystok zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku w rejonie ul. Klepackiej, w obrębie 6 - Starosielce Płd.

Nr zarządzenia: 908/19

Z dnia: 2019-10-10

Zarządzenie nr 907/19

W sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum Pamięci Sybiru.

Nr zarządzenia: 907/19

Z dnia: 2019-10-09

Feedback