Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 1374 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 44/20

W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowych, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2020 roku

Nr zarządzenia: 126966

Z dnia: 2020-01-16

Zarządzenie nr 62/20

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 81/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok położonych w budynku wielolokalowym przy ul. Kazimierza Pułaskiego 119 w Białymstoku wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

Nr zarządzenia: 62/20

Z dnia: 2020-01-27

Zarządzenie nr 61/20

W sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021 oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Nr zarządzenia: 61/20

Z dnia: 2020-01-27

Zarządzenie nr 60/20

W sprawie: dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok

Nr zarządzenia: 60/20

Z dnia: 2020-01-24

Zarządzenie nr 59/20

W sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert

Nr zarządzenia: 59/20

Z dnia: 2020-01-23

Zarządzenie nr 58/20

W sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Białymstoku przy Alei Józefa Piłsudskiego 20/1, 20/2, w obrębie 11 - Śródmieście

Nr zarządzenia: 58/20

Z dnia: 2020-01-23

Zarządzenie nr 57/20

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 57/20

Z dnia: 2020-01-23

Zarządzenie nr 56/20

W sprawie: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 56/20

Z dnia: 2020-01-23

Zarządzenie nr 55/20

W sprawie: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 55/20

Z dnia: 2020-01-23

Zarządzenie nr 54/20

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Nr zarządzenia: 54/20

Z dnia: 2020-01-22

Feedback