Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 2758 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 322/21

W sprawie: w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości gminnej przy ul. Świętojańskiej w Białymstoku

Nr zarządzenia: 169871

Z dnia: 2021-05-06

Zarządzenie nr 323/21

W sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku, ul. Łagodna 12

Nr zarządzenia: 323/21

Z dnia: 2021-05-07

Zarządzenie nr 321/21

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 45 „Chatka Kilkulatka” w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 6

Nr zarządzenia: 321/21

Z dnia: 2021-05-06

Zarządzenie nr 318/21

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Nr zarządzenia: 318/21

Z dnia: 2021-05-05

Zarządzenie nr 316/21

W sprawie: umorzenia wierzytelności przysługujących jednostce budżetowej - Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 316/21

Z dnia: 2021-05-05

Zarządzenie nr 315/21

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Białystok, położonych w budynkach wielolokalowych w Białymstoku wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 315/21

Z dnia: 2021-05-05

Zarządzenie nr 314/21

W sprawie: w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Rodzinnej

Nr zarządzenia: 314/21

Z dnia: 2021-05-05

Zarządzenie nr 312/21

W sprawie: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki budżetowej p.n. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 312/21

Z dnia: 2021-04-29

Zarządzenie nr 311/21

W sprawie: zakładowego planu kont do prowadzenia rachunkowości Projektu "Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr zarządzenia: 311/21

Z dnia: 2021-04-29

Zarządzenie nr 310/21

W sprawie: zakładowego planu kont do prowadzenia rachunkowości Projektu "Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr zarządzenia: 310/21

Z dnia: 2021-04-29

Zarządzenie nr 309/21

W sprawie: uchylające zarządzenie nr 1024/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 listopada 2015 r. sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Gminie Choroszcz, obr. Pańki

Nr zarządzenia: 309/21

Z dnia: 2021-04-29

Zarządzenie nr 308/21

W sprawie: udzielenia zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 308/21

Z dnia: 2021-04-28

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.