Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 1994 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 505/20

W sprawie: przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 136316

Z dnia: 2020-06-09

Zarządzenie nr 598/20

W sprawie: uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku wielolokalowym w Białymstoku przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 38 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 137776

Z dnia: 2020-07-15

Zarządzenie nr 607/20

W sprawie: przyznania ulgi finansowej na korzystanie z Pływalni „Sportowa” Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku

Nr zarządzenia: 137823

Z dnia: 2020-07-15

Zarządzenie nr 700/20

W sprawie: przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 141163

Z dnia: 2020-08-07

Zarządzenie nr 716/20

W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Nr zarządzenia: 716/20

Z dnia: 2020-08-12

Zarządzenie nr 714/20

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 573/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 714/20

Z dnia: 2020-08-11

Zarządzenie nr 713/20

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Nr zarządzenia: 713/20

Z dnia: 2020-08-11

Zarządzenie nr 706/20

W sprawie: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 706/20

Z dnia: 2020-08-10

Zarządzenie nr 706/20

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 706/20

Z dnia: 2020-08-10

Zarządzenie nr 705/20

W sprawie: w sprawie powołania i określenia regulaminu prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok

Nr zarządzenia: 705/20

Z dnia: 2020-08-10

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.