Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 5173 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 279/23

W sprawie: w sprawie Regulaminu użytkowania elektronicznej portmonetki na Białostockiej Karcie Miejskiej

Nr zarządzenia: 279/23

Z dnia: 2023-03-23

Zarządzenie nr 277/23

W sprawie: umorzenia wierzytelności przysługujących jednostce budżetowej - Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 277/23

Z dnia: 2023-03-23

Zarządzenie nr 276/23

W sprawie: umorzenia wierzytelności przysługujących jednostce budżetowej - Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 276/23

Z dnia: 2023-03-23

Zarządzenie nr 275/23

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i zaopiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2023 rok oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Nr zarządzenia: 275/23

Z dnia: 2023-03-22

Zarządzenie nr 274/23

W sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2023 rok

Nr zarządzenia: 274/23

Z dnia: 2023-03-22

Zarządzenie nr 273/23

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku, ul. Zwierzyniecka 9A

Nr zarządzenia: 273/23

Z dnia: 2023-03-22

Zarządzenie nr 272/23

W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku, ul. Konwaliowa 8

Nr zarządzenia: 272/23

Z dnia: 2023-03-22

Zarządzenie nr 271/23

W sprawie: ustanowienia odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Białymstoku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz przy ul. Stołecznej

Nr zarządzenia: 271/23

Z dnia: 2023-03-22

Zarządzenie nr 270/23

W sprawie: uchylające zarządzenie Nr 3386/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 270/23

Z dnia: 2023-03-22

Zarządzenie nr 269/23

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 3496/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w zarządzanie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 269/23

Z dnia: 2023-03-22

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: