Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 3190 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 768/21

W sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 82 "Stumilowy Las" w Białymstoku, ul. Zbigniewa Herberta 63

Nr zarządzenia: 768/21

Z dnia: 2021-09-20

Zarządzenie nr 767/21

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Wiejskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 09 - Nowe Miasto numerem 67/4 o pow. 0,0108 ha

Nr zarządzenia: 767/21

Z dnia: 2021-09-20

Zarządzenie nr 766/21

W sprawie: w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w zarządzanie nieruchomości położonych w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok

Nr zarządzenia: 766/21

Z dnia: 2021-09-17

Zarządzenie nr 765/21

W sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Leszczynowej

Nr zarządzenia: 765/21

Z dnia: 2021-09-17

Zarządzenie nr 764/21

W sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, ul. Mieszka I 19

Nr zarządzenia: 764/21

Z dnia: 2021-09-15

Zarządzenie nr 763/21

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego "Szkoła Talentów" w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28

Nr zarządzenia: 763/21

Z dnia: 2021-09-17

Zarządzenie nr 762/21

W sprawie: rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej

Nr zarządzenia: 762/21

Z dnia: 2021-09-13

Zarządzenie nr 761/21

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Białystok wynoszącego 1/2 części w nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Starosielce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 07 – Ścianka numerem 212/5 o pow. 0,0291 ha.

Nr zarządzenia: 761/21

Z dnia: 2021-09-13

Zarządzenie nr 760/21

W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzania dokumentu elektronicznego JPK_VAT z deklaracją w formacie JPK_V7M przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe

Nr zarządzenia: 760/21

Z dnia: 2021-09-10

Zarządzenie nr 759/21

W sprawie: udzielenia zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

Nr zarządzenia: 759/21

Z dnia: 2021-09-09

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: