Zarządzenie nr 1269/18

W sprawie
zmieniające zarządzenie Nr 399/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulicy Nowy Świat) - etap I
Nr zarządzenia
1269/18
Z dnia
2018-11-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.