Zarządzenie nr 1274/18

W sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku oraz Filii Żłobka Miejskiego nr 3 w Białymstoku przy ul. Oriona do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu
Nr zarządzenia
1274/18
Z dnia
2018-11-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.