Zarządzenie nr 1273/18

W sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku oraz Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku przy ul. Oriona do dokonywania wszelkich czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu
Nr zarządzenia
1273/18
Z dnia
2018-11-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.