Zarządzenie nr 1270/18

W sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dom kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”, planowanego do realizacji w latach 2019-2021.
Nr zarządzenia
1270/18
Z dnia
2018-11-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.