Zarządzenie nr 1271/18

W sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r., w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia.
Nr zarządzenia
1271/18
Z dnia
2018-11-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.