Zarządzenie nr 1265/18

W sprawie
projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
Nr zarządzenia
1265/18
Z dnia
2018-11-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.