Zarządzenie nr 1268/18

W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 96 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr zarządzenia
1268/18
Z dnia
2018-11-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.