LXXVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 27 listopada 2023 r.

Tytuł
LXXVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 27 listopada 2023 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LXXVI sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słoneczna 1.

Początek sesji o godz. 9.00.

 

W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • Porządek LXXVI sesji RMB w dniu 27 listopada 2023 r. (do odczytu) (PDF, 58,96 KB)

 • Druk nr 980 (do odczytu) (PDF, 4,76 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca – etap II C

 • Druk Nr 1024 (do odczytu) (PDF, 245,74 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 1025 (do odczytu) (PDF, 635,88 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 21 - Słoneczny Stok

 • Druk Nr 1026 (do odczytu) (PDF, 272,56 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Druk Nr 1027 (do odczytu) (PDF, 258,62 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Białystok, wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 • Druk Nr 1028 (do odczytu) (PDF, 235,15 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium tego państwa

 • Druk Nr 1029 (do odczytu) (PDF, 235,49 KB)

  projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku”

 • Druk Nr 1030 (do odczytu) (PDF, 579,38 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 6 – Przydworcowe

 • Druk Nr 1031 (do odczytu) (PDF, 277,9 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok na rzecz Skarbu Państwa

 • Druk Nr 1032 (do odczytu) (PDF, 428,1 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu "Wychowawca Podwórkowy" na lata 2024-2028

 • Druk Nr 1033 (do odczytu) (PDF, 12,19 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku w rejonie ulic Armii Krajowej i Niskiej

 • Druk Nr 1034 (do odczytu) (PDF, 2,27 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulicy Gen. W. Andersa

 • Druk Nr 1035 (do odczytu) (PDF, 15,9 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Wygoda i Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulic Wasilkowskiej i Traugutta – etap I

 • Druk Nr 1036 (do odczytu) (PDF, 4,74 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Milowej i Holowniczej

 • Druk Nr 1037 (do odczytu) (PDF, 4,74 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok

 • Druk Nr 1038 (do odczytu) (PDF, 735,51 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2023 – 2040

 • Druk Nr 1039 (do odczytu) (PDF, 367,66 KB)

  projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 1040 (do odczytu) (PDF, 8,78 MB)

  projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok

 • Druk Nr 1042 (do odczytu) (PDF, 360,35 KB)

  projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

 • Druk Nr 1043 (do odczytu) (PDF, 251,94 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • Druk Nr 1044 (do odczytu) (PDF, 412,25 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Józefa Marjańskiego kategorii drogi gminnej

 • Druk Nr 1045 (do odczytu) (PDF, 3,63 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 6 – Przydworcowe

 • Druk Nr 1046 (do odczytu) (PDF, 231,05 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: