Aktualności Rady Miasta

Dostępne: 209 wyników ze wszystkich kategorii.

XXXVIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 27 kwietnia 2021 r.

XXXVIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-20

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-16

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 21 kwietnia 2021r.

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-16

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-16

Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 21 kwietnia 2021r.

Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 21 kwietnia 2021r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-16

Posiedzenie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-15

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-12

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-03-25

XXXVII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 29 marca 2021 r.

XXXVII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 29 marca 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-03-22

Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 24 marca 2021r.

Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 24 marca 2021r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-03-19

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 24 marca 2021 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 24 marca 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-03-19

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 marca 2021 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 marca 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-03-18

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.