Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 754 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LIII/754/22

W sprawie: przystąpienia Miasta Białystok do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022"

Nr uchwały: LIII/754/22

Data uchwalenia: 2022-04-27

Uchwała nr LIII/753/22

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Nr uchwały: LIII/753/22

Data uchwalenia: 2022-04-25

Uchwała nr LIII/752/22

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2022 – 2040

Nr uchwały: LIII/752/22

Data uchwalenia: 2022-04-27

Uchwała nr LIII/751/22

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

Nr uchwały: LIII/751/22

Data uchwalenia: 2022-04-27

Uchwała nr LII/750/22

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej

Nr uchwały: LII/750/22

Data uchwalenia: 2022-04-11

Uchwała nr LII/749/22

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania

Nr uchwały: LII/749/22

Data uchwalenia: 2022-04-11

Uchwała nr LII/748/22

W sprawie: udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Nr uchwały: LII/748/22

Data uchwalenia: 2022-04-11

Uchwała nr LII/747/22

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku w rejonie ulic Artyleryjskiej i Botanicznej

Nr uchwały: LII/747/22

Data uchwalenia: 2022-04-11

Uchwała nr LII/746/22

W sprawie: nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 20 – Starosielce

Nr uchwały: LII/746/22

Data uchwalenia: 2022-04-11

Uchwała nr LII/745/22

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Białymstoku przy ul. Ludwika Waryńskiego 30

Nr uchwały: LII/745/22

Data uchwalenia: 2022-04-11

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta