Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 421 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XXVII/421/20

W sprawie: nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne

Nr uchwały: XXVII/421/20

Data uchwalenia: 2020-07-09

Uchwała nr XXVII/420/20

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski

Nr uchwały: XXVII/420/20

Data uchwalenia: 2020-07-09

Uchwała nr XXVII/419/20

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

Nr uchwały: XXVII/419/20

Data uchwalenia: 2020-07-09

Uchwała nr XXVII/418/20

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

Nr uchwały: XXVII/418/20

Data uchwalenia: 2020-07-09

Uchwała nr XXVI/417/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”

Nr uchwały: XXVI/417/20

Data uchwalenia: 2020-06-22

Uchwała nr XXVI/416/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku w rejonie ulic Gen. N. Sulika i 42 Pułku Piechoty

Nr uchwały: XXVI/416/20

Data uchwalenia: 2020-06-22

Uchwała nr XXVI/415/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Milowej i Holowniczej,

Nr uchwały: XXVI/415/20

Data uchwalenia: 2020-06-22

Uchwała nr XXVI/414/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Brzoskwiniowej i Krokusowej

Nr uchwały: XXVI/414/20

Data uchwalenia: 2020-06-22

Uchwała nr XXVI/413/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)

Nr uchwały: XXVI/413/20

Data uchwalenia: 2020-06-22

Uchwała nr XXVI/412/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej

Nr uchwały: XXVI/412/20

Data uchwalenia: 2020-06-22

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.