Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Data uchwalenia:

Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 920 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LXVI/920/23

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Nr uchwały: LXVI/920/23

Data uchwalenia: 2023-01-18

Uchwała nr LXVI/919/23

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Nr uchwały: LXVI/919/23

Data uchwalenia: 2023-01-18

Uchwała nr LXVI/918/23

W sprawie: zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Miasta Białystok

Nr uchwały: LXVI/918/23

Data uchwalenia: 2023-01-18

Uchwała nr LXVI/917/23

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok oraz zasobem pomieszczeń tymczasowych na lata 2021 – 2025

Nr uchwały: LXVI/917/23

Data uchwalenia: 2023-01-18

Uchwała nr LXVI/916/23

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy”

Nr uchwały: LXVI/916/23

Data uchwalenia: 2023-01-18

Uchwała nr LXVI/915/23

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”

Nr uchwały: LXVI/915/23

Data uchwalenia: 2023-01-18

Uchwała nr LXVI/914/23

W sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia porozumienia z Powiatem Białostockim

Nr uchwały: LXVI/914/23

Data uchwalenia: 2023-01-18

Uchwała nr LXVI/913/23

W sprawie: ustalenia obowiązujących w 2023 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Nr uchwały: LXVI/913/23

Data uchwalenia: 2023-01-18

Uchwała nr LXVI/912/23

W sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta Białegostoku

Nr uchwały: LXVI/912/23

Data uchwalenia: 2023-01-18

Uchwała nr LXVI/911/23

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Nr uchwały: LXVI/911/23

Data uchwalenia: 2023-01-18

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta