Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 223 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XIV/222/19

W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana T.Ż. dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na budowie ul. Zawady w Białymstoku

Nr uchwały: XIV/222/19

Data uchwalenia: 2019-09-23

Uchwała nr XIV/221/19

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Nr uchwały: XIV/221/19

Data uchwalenia: 2019-09-23

Uchwała nr XIV/220/19

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta

Nr uchwały: XIV/220/19

Data uchwalenia: 2019-09-23

Uchwała nr XIV/219/19

W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Nr uchwały: XIV/219/19

Data uchwalenia: 2019-09-23

Uchwała nr XIV/218/19

W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr LVII/762/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 października 2002 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość

Nr uchwały: XIV/218/19

Data uchwalenia: 2019-09-23

Uchwała nr XIV/217/19

W sprawie: zmiany uchwały Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok

Nr uchwały: XIV/217/19

Data uchwalenia: 2019-09-23

Uchwała nr XIV/216/19

W sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego

Nr uchwały: XIV/216/19

Data uchwalenia: 2019-09-23

Uchwała nr XIV/215/19

W sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego

Nr uchwały: XIV/215/19

Data uchwalenia: 2019-09-23

Uchwała nr XIV/214/19

W sprawie: zaliczenia odcinka ulicy Władysława Raginisa do kategorii dróg gminnych

Nr uchwały: XIV/214/19

Data uchwalenia: 2019-09-23

Uchwała nr XIV/213/19

W sprawie: zaliczenia odcinka ulicy Władysława Raginisa do kategorii dróg gminnych

Nr uchwały: XIV/213/19

Data uchwalenia: 2019-09-23

Feedback