Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 618 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XLIII/618/21

W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) - etap I

Nr uchwały: XLIII/618/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLIII/617/21

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białymstoku w rejonie ulicy Świętokrzyskiej

Nr uchwały: XLIII/617/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLIII/616/21

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku w rejonie ulic Ks. A. Syczewskiego i R. Traugutta

Nr uchwały: XLIII/616/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLIII/615/21

W sprawie: nadania imienia Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku

Nr uchwały: XLIII/615/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLIII/614/21

W sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Nr uchwały: XLIII/614/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLIII/613/21

W sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

Nr uchwały: XLIII/613/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLIII/612/21

W sprawie: pozbawienia części ulicy Krótkiej kategorii drogi gminnej

Nr uchwały: XLIII/612/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLIII/611/21

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz warunków i trybu jej przyznawania

Nr uchwały: XLIII/611/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLIII/610/21

W sprawie: upamiętnienia Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego, w formie pomnika, na osiedlu Centrum w Białymstoku

Nr uchwały: XLIII/610/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLIII/609/21

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

Nr uchwały: XLIII/609/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLIII/608/21

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

Nr uchwały: XLIII/608/21

Data uchwalenia: 2021-09-20

Uchwała nr XLI/607/21

W sprawie: nadania statutu Muzeum Pamięci Sybiru

Nr uchwały: XLI/607/21

Data uchwalenia: 2021-08-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: