Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 245 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XV/244/19

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów, placów zabaw, boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

Nr uchwały: XV/244/19

Data uchwalenia: 2019-10-28

Uchwała nr XV/243/19

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11 – Piasta I i nr 13 – Skorupy

Nr uchwały: XV/243/19

Data uchwalenia: 2019-10-28

Uchwała nr XV/242/19

W sprawie: nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu nr 25 – Dziesięciny II

Nr uchwały: XV/242/19

Data uchwalenia: 2019-10-28

Uchwała nr XV/241/19

W sprawie: nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu nr 27 – Zawady

Nr uchwały: XV/241/19

Data uchwalenia: 2019-10-28

Uchwała nr XV/240/19

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 20 – Starosielce

Nr uchwały: XV/240/19

Data uchwalenia: 2019-10-28

Uchwała nr XV/239/19

W sprawie: ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku

Nr uchwały: XV/239/19

Data uchwalenia: 2019-10-28

Uchwała nr XV/238/19

W sprawie: stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 w Białymstoku i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 w Białymstoku

Nr uchwały: XV/238/19

Data uchwalenia: 2019-10-28

Uchwała nr XV/237/19

W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie licea ogólnokształcące, dotychczasowych czteroletnich techników w pięcioletnie technika oraz dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych prowadzonych przez Miasto Białystok, od dnia 1 września 2019 roku

Nr uchwały: XV/237/19

Data uchwalenia: 2019-10-28

Uchwała nr XV/236/19

W sprawie: stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku

Nr uchwały: XV/236/19

Data uchwalenia: 2019-10-28

Uchwała nr XV/235/19

W sprawie: stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 6 w Białymstoku

Nr uchwały: XV/235/19

Data uchwalenia: 2019-10-28

Feedback