Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 505 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XXXIV/505/20

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki

Nr uchwały: XXXIV/505/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/504/20

W sprawie: powołania składu osobowego stałej Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia

Nr uchwały: XXXIV/504/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/503/20

W sprawie: powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Nr uchwały: XXXIV/503/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/502/20

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”

Nr uchwały: XXXIV/502/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/501/20

W sprawie: pozbawienia części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego kategorii drogi powiatowej

Nr uchwały: XXXIV/501/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/500/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kawaleryjskie w Białymstoku w rejonie ulic Pogodnej i Krętej

Nr uchwały: XXXIV/500/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/499/20

W sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego

Nr uchwały: XXXIV/499/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/498/20

W sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego

Nr uchwały: XXXIV/498/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/497/20

W sprawie: nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 20 – Starosielce

Nr uchwały: XXXIV/497/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/496/20

W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Nr uchwały: XXXIV/496/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/495/20

W sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Nr uchwały: XXXIV/495/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Uchwała nr XXXIV/494/20

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

Nr uchwały: XXXIV/494/20

Data uchwalenia: 2020-12-14

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.