Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 603 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XL/603/21

W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza) - etap I

Nr uchwały: XL/603/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/602/21

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej)

Nr uchwały: XL/602/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/601/21

W sprawie: określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Nr uchwały: XL/601/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/600/21

W sprawie: powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Nr uchwały: XL/600/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/599/21

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 29 – Bagnówka

Nr uchwały: XL/599/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/598/21

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 10 – Wygoda

Nr uchwały: XL/598/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/597/21

W sprawie: nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 26 – Bacieczki

Nr uchwały: XL/597/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/596/21

W sprawie: pozbawienia części ulicy Jerzego Waszyngtona kategorii drogi powiatowej

Nr uchwały: XL/596/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/595/21

W sprawie: przyjęcia „Miejskiego program działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”

Nr uchwały: XL/595/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/594/21

W sprawie: uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok

Nr uchwały: XL/594/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/593/21

W sprawie: nadania imienia X Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku

Nr uchwały: XL/593/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Uchwała nr XL/592/21

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Nr uchwały: XL/592/21

Data uchwalenia: 2021-06-21

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.