Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 845 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LX/845/22

W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana A.G. na działalność Prezydenta Miasta Białegostoku

Nr uchwały: LX/845/22

Data uchwalenia: 2022-09-26

Uchwała nr LX/844/22

W sprawie: budowy pomnika Romana Dmowskiego na terenie Placu Niepodległości im. Romana Dmowskiego w Białymstoku

Nr uchwały: LX/844/22

Data uchwalenia: 2022-09-26

Uchwała nr LX/843/22

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku w rejonie ulic Bitwy Białostockiej i Kombatantów

Nr uchwały: LX/843/22

Data uchwalenia: 2022-09-26

Uchwała nr LX/842/22

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulicy Gen. W. Andersa

Nr uchwały: LX/842/22

Data uchwalenia: 2022-09-26

Uchwała nr LX/841/22

W sprawie: przyjęcia "Aneksu nr 1 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku"

Nr uchwały: LX/841/22

Data uchwalenia: 2022-09-26

Uchwała nr LX/840/22

W sprawie: nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody

Nr uchwały: LX/840/22

Data uchwalenia: 2022-09-26

Uchwała nr LX/839/22

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu

Nr uchwały: LX/839/22

Data uchwalenia: 2022-09-26

Uchwała nr LX/838/22

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, położonych w Białymstoku

Nr uchwały: LX/838/22

Data uchwalenia: 2022-09-26

Uchwała nr LX/837/22

W sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia płatności, rozkładania na raty i odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Nr uchwały: LX/837/22

Data uchwalenia: 2022-09-26

Uchwała nr LX/836/22

W sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez "Cmentarz Miejski" w Białymstoku

Nr uchwały: LX/836/22

Data uchwalenia: 2022-09-26

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta