Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 982 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LXXI/983/23

W sprawie: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Nr uchwały: LXXI/983/23

Data uchwalenia: 2023-05-29

Uchwała nr LXXI/982/23

W sprawie: w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników

Nr uchwały: LXXI/982/23

Data uchwalenia: 2023-05-29

Uchwała nr LXXI/980/23

W sprawie: w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr uchwały: LXXI/980/23

Data uchwalenia: 2023-05-29

Uchwała nr LXXI/979/23

W sprawie: w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok

Nr uchwały: LXXI/979/23

Data uchwalenia: 2023-05-29

Uchwała nr LXXI/978/23

W sprawie: w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania "EKOROWER - ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU"

Nr uchwały: LXXI/978/23

Data uchwalenia: 2023-05-29

Uchwała nr LXXI/977/23

W sprawie: w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Nr uchwały: LXXI/977/23

Data uchwalenia: 2023-05-29

Uchwała nr LXXI/976/23

W sprawie: w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 4 – Bojary

Nr uchwały: LXXI/976/23

Data uchwalenia: 2023-05-29

Uchwała nr LXXI/975/23

W sprawie: w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28– Dojlidy Górne

Nr uchwały: LXXI/975/23

Data uchwalenia: 2023-05-29

Uchwała nr LXXI/974/23

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Białostockiego Klastra Energii

Nr uchwały: LXXI/974/23

Data uchwalenia: 2023-05-29

Uchwała nr LXXI/973/23

W sprawie: w sprawie zwolnienia z opłat związanych z pochówkiem zmarłego Generała Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego na cmentarzu komunalnym w Białymstoku

Nr uchwały: LXXI/973/23

Data uchwalenia: 2023-05-29

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta