Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 457 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XXIX/457/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) - etap I

Nr uchwały: XXIX/457/20

Data uchwalenia: 2020-09-28

Uchwała nr XXIX/456/20

W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północno-wschodnie tereny rozwojowe)

Nr uchwały: XXIX/456/20

Data uchwalenia: 2020-09-28

Uchwała nr XXIX/455/20

W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja)

Nr uchwały: XXIX/455/20

Data uchwalenia: 2020-09-28

Uchwała nr XXIX/454/20

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bojary i Piasta I w Białymstoku w rejonie ulic Dalekiej i Mieszka I

Nr uchwały: XXIX/454/20

Data uchwalenia: 2020-09-28

Uchwała nr XXIX/453/20

W sprawie: budowy pomnika 42 Pułku Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Białymstoku

Nr uchwały: XXIX/453/20

Data uchwalenia: 2020-09-28

Uchwała nr XXIX/452/20

W sprawie: upamiętnienia ofiar hitlerowskiego obozu pracy w Starosielcach w formie tablicy memoratywnej

Nr uchwały: XXIX/452/20

Data uchwalenia: 2020-09-28

Uchwała nr XXIX/451/20

W sprawie: nadania nazwy skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 5 – Piaski

Nr uchwały: XXIX/451/20

Data uchwalenia: 2020-09-28

Uchwała nr XXIX/450/20

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 18 – Nowe Miasto

Nr uchwały: XXIX/450/20

Data uchwalenia: 2020-09-28

Uchwała nr XXIX/449/20

W sprawie: nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 13 – Skorupy

Nr uchwały: XXIX/449/20

Data uchwalenia: 2020-09-28

Uchwała nr XXIX/448/20

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka

Nr uchwały: XXIX/448/20

Data uchwalenia: 2020-09-28

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.