Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2024

Dostępne: 1098 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LXXIX/1099/24

W sprawie: w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego

Nr uchwały: LXXIX/1099/24

Data uchwalenia: 2024-01-15

Uchwała nr LXXIX/1098/24

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 221 znajdującego się w budynku przy ul. Towarowej 8A w Białymstoku

Nr uchwały: LXXIX/1098/24

Data uchwalenia: 2024-01-15

Uchwała nr LXXIX/1097/24

W sprawie: w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku

Nr uchwały: LXXIX/1097/24

Data uchwalenia: 2024-01-15

Uchwała nr LXXIX/1096/24

W sprawie: w sprawie nadania imienia IX Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku

Nr uchwały: LXXIX/1096/24

Data uchwalenia: 2024-01-15

Uchwała nr LXXIX/1095/24

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Nr uchwały: LXXIX/1095/24

Data uchwalenia: 2024-01-15

Uchwała nr LXXIX/1094/24

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr uchwały: LXXIX/1094/24

Data uchwalenia: 2024-01-15

Uchwała nr LXXIX/1093/24

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2024 – 2040

Nr uchwały: LXXIX/1093/24

Data uchwalenia: 2024-01-15

Uchwała nr LXXIX/1092/24

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok

Nr uchwały: LXXIX/1092/24

Data uchwalenia: 2024-01-15

Uchwała nr LXXIX/1091/24

W sprawie: nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 16 – Bema

Nr uchwały: LXXIX/1091/24

Data uchwalenia: 2024-01-15

Uchwała nr LXXIX/1090/24

W sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku

Nr uchwały: LXXIX/1090/24

Data uchwalenia: 2024-01-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta

Powrót na początek strony