Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 1029 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LXXIV/1030/23

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Nr uchwały: LXXIV/1030/23

Data uchwalenia: 2023-09-18

Uchwała nr LXXIV/1029/23

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Białystok przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadania własnego w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny do placówek oświatowych w Białymstoku

Nr uchwały: LXXIV/1029/23

Data uchwalenia: 2023-09-18

Uchwała nr LXXIV/1028/23

W sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego

Nr uchwały: LXXIV/1028/23

Data uchwalenia: 2023-09-18

Uchwała nr LXXIV/1027/23

W sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

Nr uchwały: LXXIV/1027/23

Data uchwalenia: 2023-09-18

Uchwała nr LXXIV/1026/23

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Nr uchwały: LXXIV/1026/23

Data uchwalenia: 2023-09-18

Uchwała nr LXXIV/1025/23

W sprawie: zmiany Statutu Miasta Białegostoku

Nr uchwały: LXXIV/1025/23

Data uchwalenia: 2023-09-18

Uchwała nr LXXIV/1024/23

W sprawie: zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023

Nr uchwały: LXXIV/1024/23

Data uchwalenia: 2023-09-18

Uchwała nr LXXIV/1023/23

W sprawie: założenia Integracyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Białymstoku i włączenie go do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Nr uchwały: LXXIV/1023/23

Data uchwalenia: 2023-09-18

Uchwała nr LXXIV/1022/23

W sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Nr uchwały: LXXIV/1022/23

Data uchwalenia: 2023-09-18

Uchwała nr LXXIV/1021/23

W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)

Nr uchwały: LXXIV/1021/23

Data uchwalenia: 2023-09-18

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta