Uchwała nr LXXXII/1138/24

W sprawie
aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Białegostoku
Nr uchwały
LXXXII/1138/24
Data uchwalenia
2024-03-25
Kategoria newslettera
Uchwały Rady Miasta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony