Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2014-2018

Dostępne: 848 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr LV/846/18

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Nr uchwały: LV/846/18

Data uchwalenia: 2018-10-12

Uchwała nr LV/845/18

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 – 2036

Nr uchwały: LV/845/18

Data uchwalenia: 2018-10-12

Uchwała nr LV/844/18

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

Nr uchwały: LV/844/18

Data uchwalenia: 2018-10-12

Uchwała nr LV/843/18

W sprawie: pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej przy placu NZS w Białymstoku

Nr uchwały: LV/843/18

Data uchwalenia: 2018-10-12

Uchwała nr LV/842/18

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej)

Nr uchwały: LV/842/18

Data uchwalenia: 2018-10-12

Uchwała nr LV/841/18

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Sienkiewicza i Jagienki)

Nr uchwały: LV/841/18

Data uchwalenia: 2018-10-12

Uchwała nr LV/840/18

W sprawie: aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Białegostoku

Nr uchwały: LV/840/18

Data uchwalenia: 2018-10-12

Uchwała nr LV/839/18

W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gminnych położonych w Białymstoku przy ul. Stołecznej

Nr uchwały: LV/839/18

Data uchwalenia: 2018-10-12

Uchwała nr LV/838/18

W sprawie: bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską Komunalnemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Nr uchwały: LV/838/18

Data uchwalenia: 2018-10-12

Uchwała nr LV/837/18

W sprawie: bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską Komunalnemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Nr uchwały: LV/837/18

Data uchwalenia: 2018-10-12

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony