Interpelacje i zapytania

Dostępne: 881 wyników ze wszystkich kategorii.

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 887

W sprawie: utwardzenia ulic: Milowej, Holowniczej i Marynarskiej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 887

Data złożenia: 2023-01-30

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Łukasz Prokorym

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 886

W sprawie: założenia kont w walucie euro przy realizacji projektów z Erasmusa +

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 886

Data złożenia: 2023-01-12

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Joanna Misiuk

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 885

W sprawie: toczącego się postępowania przeciwko stacji tvn 24

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 885

Data złożenia: 2023-01-24

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 884

W sprawie: korekty trasy autobusów komunikacji miejskiej obsługujących linię nr 30 na Osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 884

Data złożenia: 2023-01-24

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 883

W sprawie: zapisów uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J. K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego)

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 883

Data złożenia: 2023-01-24

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 882

W sprawie: przystosowania plaży na Dojlidach dla osób z niepełnosprawnościami

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 882

Data złożenia: 2023-01-19

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Jarosław Grodzki

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 881

W sprawie: informacji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Białystok

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 881

Data złożenia: 2023-01-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 880

W sprawie: informacji o delegacjach służbowych Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku Jacka Brzozowskiego

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 880

Data złożenia: 2023-01-20

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Maciej Biernacki

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 879

W sprawie: informacji o delegacjach służbowych Prezydenta Miasta Białegostoku i w jego imieniu zastępcy prezydenta miasta

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 879

Data złożenia: 2023-01-20

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Maciej Biernacki

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 878

W sprawie: udzielenia informacji, kiedy i na jakich warunkach będą ogłaszane konkursy dotyczące udzielenia dotacji do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) dla mieszkańców Białegostoku w roku 2023

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 878

Data złożenia: 2023-01-13

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: