Interpelacje i zapytania

Dostępne: 461 wyników ze wszystkich kategorii.

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 466

W sprawie: udzielenia informacji dot. postępu wymiany nieekologicznych pieców ( tzw. kopciuchów ) w Białymstoku

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 466

Data złożenia: 2021-01-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 465

W sprawie: odśnieżania ulic i pozostałych ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Białegostoku

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 465

Data złożenia: 2021-01-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 464

W sprawie: udostępnienia autobusów podczas postoju na przystankach końcowych, oczekującym pasażerom komunikacji miejskiej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 464

Data złożenia: 2020-12-30

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Zbigniew Tomasz Klimaszewski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 463

W sprawie: przedłużenia ul. Władysława Bełzy do ul. Generała Władysława Andersa

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 463

Data złożenia: 2020-12-30

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 462

W sprawie: udzielenia informacji nt. projektów zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy przez Miasta Białystok

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 462

Data złożenia: 2020-12-30

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 461

W sprawie: przedłużenia konsultacji społecznych dotyczących nowej Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021 - 2030 plus

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 461

Data złożenia: 2020-12-30

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 460

W sprawie: udzielenia informacji nt. działań podjętych przez Pana dotyczących obrony dobrego imienia mieszkańców oraz wizerunku miasta Białystok, w związku z materiałem wyemitował 25 stycznia 2018 r. przez stacje TVN24 w magazynie "Czarno na białym" - interpelacja ponowna

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 460

Data złożenia: 2020-12-30

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 459

W sprawie: przetargu na dzierżawę nieruchomości pod prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej w Parku Planty

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 459

Data złożenia: 2020-12-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Ancipiuk

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 458

W sprawie: opłaty za śmieci

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 458

Data złożenia: 2020-12-04

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Tomasz Kalinowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 457

W sprawie: umieszczenia dezynfektorów w autobusach Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 457

Data złożenia: 2020-12-15

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Jowita Chudzik

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 456

W sprawie: przebudowy ul. Szyszkowej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 456

Data złożenia: 2020-12-08

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Jarosław Grodzki

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 455

W sprawie: zmniejszenia wkładu własnego dla białostockich klubów sportowych ubiegających się o dotacje z budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 455

Data złożenia: 2020-12-04

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Jowita Chudzik

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.