Interpelacje i zapytania

Dostępne: 571 wyników ze wszystkich kategorii.

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 576

W sprawie: zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku"

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 576

Data złożenia: 2021-07-23

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Łukasz Prokorym

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 575

W sprawie: organizacji ruchu na ul. Bystrzyckiej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 575

Data złożenia: 2021-07-21

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Łukasz Prokorym

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 574

W sprawie: powtórnego wykorzystania wody

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 574

Data złożenia: 2021-07-19

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Maciej Biernacki

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 573

W sprawie: pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 573

Data złożenia: 2021-07-15

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Maciej Biernacki

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 572

W sprawie: rozmieszczenia znaków drogowych i słupków na chodnikach

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 572

Data złożenia: 2021-07-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Agnieszka Małgorzata Rzeszewska

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 571

W sprawie: zmian w ustawieniach sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Skłodowskiej - Curie, miedzy sklepem Central a ul. Suraską

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 571

Data złożenia: 2021-07-05

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Jowita Chudzik

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 570

W sprawie: zdjęcia banerów zamieszczonych na ogrodzeniach białostockich szkół

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 570

Data złożenia: 2021-07-05

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Zbigniew Tomasz Klimaszewski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 569

W sprawie: ul. Miętowej na osiedlu Bacieczki

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 569

Data złożenia: 2021-06-28

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Jarosław Grodzki

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 568

W sprawie: doprecyzowania odpowiedzi dotyczącej sposobu wyliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 568

Data złożenia: 2021-06-28

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Karol Konrad Masztalerz

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 567

W sprawie: polepszenia bezpieczeństwa ruchu poprzez zamontowanie lustra drogowego na wysokości posesji o adresie ul. Bacieczki 200

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 567

Data złożenia: 2021-06-28

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Karol Konrad Masztalerz

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 566

W sprawie: interwencji Miasta w celu wyegzekwowania uprzątnięcia i zapewnienia porządku na posesji przy ul. Św. Andrzeja Boboli 62

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 566

Data złożenia: 2021-06-28

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Karol Konrad Masztalerz

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 565

W sprawie: funkcjonowania Straży Miejskiej w Białymstoku

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 565

Data złożenia: 2021-06-23

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.