Interpelacje i zapytania

Dostępne: 203 wyników ze wszystkich kategorii.

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 204

W sprawie: zmiany oznakowania jezdni na al. Piłsudskiego

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 204

Data złożenia: 2019-10-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Marcin Moskwa

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 203

W sprawie: zmiany organizacji kursów linii autobusowej 108

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 203

Data złożenia: 2019-10-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Marcin Moskwa

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 202

W sprawie: rozwoju elekromobilności w Białymstoku

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 202

Data złożenia: 2019-10-27

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Mariusz Krzysztof Gromko

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 201

W sprawie: objęcia monitoringiem wizyjnym tablic z nazwą ulicy mjr. Zygmunta Szendzielarza " Łupaszki"

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 201

Data złożenia: 2019-10-10

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 200

W sprawie: złożenia wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej o pozyskanie dofinansowania na budowę strzelnicy

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 200

Data złożenia: 2019-10-10

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 199

W sprawie: wprowadzenia w Białymstoku możliwości zakupu biletu komunikacji miejskiej poprzez usługę moBilet

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 199

Data złożenia: 2019-10-10

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Paweł Myszkowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 198

W sprawie: masztów znajdujących się na dachu Białostockiego Parku Naukowo -Technologicznego

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 198

Data złożenia: 2019-10-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Łukasz Prokorym

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 197

W sprawie: zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Szkolnej na os. Starosielce

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 197

Data złożenia: 2019-10-07

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Karol Konrad Masztalerz

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 196

W sprawie: udzielenia informacji na temat podjętych działań zmierzających do rozpoczęcia użytkowania pasa startowego na lotnisku Białystok- Krywlany

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 196

Data złożenia: 2019-10-02

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 195

W sprawie: linii autobusowej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 195

Data złożenia: 2019-10-02

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Mariusz Krzysztof Gromko

Feedback