Interpelacje i zapytania

Dostępne: 526 wyników ze wszystkich kategorii.

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 531

W sprawie: zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku"

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 531

Data złożenia: 2021-04-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Łukasz Prokorym

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 530

W sprawie: zorganizowania pomocy psychologicznej dla uczniów szkół w Białymstoku

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 530

Data złożenia: 2021-04-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Kisielewska - Martyniuk

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 529

W sprawie: problemów komunikacyjnych na osiedlu Białostoczek i utrudnionego dojazdu do Centrum Medycznego Revita s.c., gdzie mieści się punkt szczepień przeciw Covid 19

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 529

Data złożenia: 2021-04-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 528

W sprawie: budowy nawierzchni ul. Długiej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 528

Data złożenia: 2021-04-14

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Henryk Dębowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 527

W sprawie: rekrutacji dzieci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych z dodatkowa nauką języka białoruskiego

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 527

Data złożenia: 2021-04-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Joanna Misiuk

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 526

W sprawie: zakupu przez Miasto Białystok dodatkowych serduszek na nakrętki do prowadzenia akcji charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 526

Data złożenia: 2021-04-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Joanna Misiuk

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 525

W sprawie: powołania Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 525

Data złożenia: 2021-04-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Joanna Misiuk

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 524

W sprawie: realizacji wybiegów dla psów na każdym osiedlu miasta Białegostoku

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 524

Data złożenia: 2021-04-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 523

W sprawie: modernizacji ul. Długiej

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 523

Data złożenia: 2021-04-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 522

W sprawie: ilości i umiejscowienia realizowanych planów miejscowych na terenie miasta Białystok

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 522

Data złożenia: 2021-04-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 521

W sprawie: środków ochrony dzikich zwierząt i metod prowadzących do zabezpieczenia miasta przed ich obecnością

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 521

Data złożenia: 2021-04-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 520

W sprawie: procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę w Białymstoku

Nr interpelacji: [Kadencja 2018-2023] 520

Data złożenia: 2021-04-09

Imię i nazwisko: [Kadencja 2018-2023] Katarzyna Bagan - Kurluta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.