Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik Miasta

Zastępca Prezydenta Rafał Rudnicki sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej,
 2. Departamentu Kultury, Promocji i Sportu,
 3. Departamentu Urbanistyki i Architektury,
 4. Centrum Aktywności Społecznej.

Zastępca Prezydenta Tomasz Klim sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Edukacji,
 2. Departamentu Inwestycji,
 3. Zarządu Dróg Miejskich.

Zastępca Prezydenta Marek Masalski sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Geodezji,
 2. Departamentu Skarbu,
 3. Biura Zarządzania Kryzysowego, z tym że zadania przypisane odrębnymi ustawami do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy będą podlegać nadzorowi Prezydenta Miasta Białegostoku,
 4. Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Zastępca Prezydenta Eliza Agnieszka Cybulko sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Gospodarki Komunalnej,
 2. Departamentu Ochrony Środowiska,
 3. Departamentu Spraw Społecznych.

Sekretarz Miasta Krzysztof Marek Karpieszuk sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Biura Zarządzania Kadrami, (przy Biurze Zarządzania Kadrami działa samodzielne stanowisko pracy ds. bhp podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta)
 2. Biura ds. Smart City,
 3. Departamentu Obsługi Mieszkańców,
 4. Departamentu Obsługi Urzędu,
 5. Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru,
 6. Urzędu Stanu Cywilnego,
 7. Biura Kontroli,
 8. Biura Bezpieczeństwa Informacji, z tym że Dyrektor Biura podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta, natomiast zadania przypisane odrębnymi ustawami do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy będą podlegać nadzorowi Prezydenta Miasta Białystok.

Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Biura Egzekucji Administracyjnej,
 2. Departamentu Finansów Miasta,
 3. Departamentu Rachunkowości.

Poniżej, zarządzenia dotyczące powołania Zastępców Prezydenta Miasta Białegostoku oraz podziału kompetencji między Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony