Aktualności

Dostępne: 7325 wyników ze wszystkich kategorii.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych posługujących się polskim językiem migowym

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych posługujących się polskim językiem migowym

Kategoria: Komunikaty

Data utworzenia: 2021-05-06

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr geodezyjny gr. 346 obręb 20, przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr geodezyjny gr. 346 obręb 20, przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-05-06

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) na potrzeby budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid gr. 273/47, 273/43, przy ul. Perłowej (obręb 24) w Białymstoku.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) na potrzeby budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid gr. 273/47, 273/43, przy ul. Perłowej (obręb 24) w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-05-06

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - doziemnej, na działkach o nr ewid gr. 560, 561, 580/4, przy ul. Polskiej (obręb 6) w Białymstoku.

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - doziemnej, na działkach o nr ewid gr. 560, 561, 580/4, przy ul. Polskiej (obręb 6) w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-05-06

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.200.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drze...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.200.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon jesionolistny rosnącego przy ulicy Poleskiej 13 w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-05-04

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenya Miasta Białegostoku znak: DOS-II.6220.64.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn przetwarzanie, zbieranie oraz magazynowanie kamienia brukowego, kostki brukowej...

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-04-30

Zawiadamia się o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku DOŚ-II.6220.8.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia budowy budynków mieszk...

Zawiadamia się o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku DOŚ-II.6220.8.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku przy ul. Lodowej.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-04-30

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.201.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzew...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.201.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego przy ulicy Sienkiewicza 81/6 w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-04-30

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.202.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie sześciu sztuk...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.202.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie sześciu sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny rosnących przy ulicy Sienkiewicza 89 w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-04-30

Budowa ulicy Chmielowej oraz ulicy Szyszkowej - dróg gminnych w Białymstoku

Budowa ulicy Chmielowej oraz ulicy Szyszkowej - dróg gminnych w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-04-30

Informacja o wykazie nr GU.4520.1.7.2021 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Informacja o wykazie nr GU.4520.1.7.2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-04-30

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Białystok za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Białystok za 2020 rok

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-04-29

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.