Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 7117 wyników ze wszystkich kategorii.

Budowa budynku hali zlewnej wraz z kontenerem stacji zlewnej na fundamencie, ośmiu fundamentów pod urządzenia do dezodoryzacji, przebudowa: czterech osadników wstępnych z komorami, dwóch zbiorników zasobowych, budowa instalacji wentylacji mechanicznej: w b...

Budowa budynku hali zlewnej wraz z kontenerem stacji zlewnej na fundamencie, ośmiu fundamentów pod urządzenia do dezodoryzacji, przebudowa: czterech osadników wstępnych z komorami, dwóch zbiorników zasobowych, budowa instalacji wentylacji mechanicznej: w budynku krat, budynku separatorów piasku, budynku osadu odwodnionego, budynku odwadniania osadu i budynku tymczasowego magazynu osadu wysuszonego, budowa oświetlenia terenu, i instalacji: wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, elektrycznych, elektroenergetycznych i kanalizacji kablowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka instalacji wentylacji mechanicznej: w budynku krat, budynku separatorów piasku, budynku osadu odwodnionego, budynku odwadniania osadu oraz oświetlenia terenu na działkach o nr ewid. gr. 1446, 1447, 1448, 1449/2, 74/2, 75/2, 76/2, w obrębie ewidencyjnym 1 – Bacieczki przy ul. Produkcyjnej w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-10-22

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 28 października 2019 r.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 28 października 2019 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2019-10-22

Informacja o wywieszonym wykazie nr 99/2019

Informacja o wywieszonym wykazie nr 99/2019

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-10-22

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 22 października 2019 roku został ...

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 22 października 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 12/2019 miejsc parkingowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-10-22

Została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia poczekalni (wnęki przy korytarzu) zlokalizowanego na I piętrze budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na pok...

Została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia poczekalni (wnęki przy korytarzu) zlokalizowanego na I piętrze budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na pokój socjalny wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi na części działki o nr ewid. gr. 1777/4 (obręb 11) przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2019-10-21

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr ewid. gr. 70/8 i 70/10 w obr. 20 (Przemysłowy) przy ul. Baranowickiej w Białymstoku.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr ewid. gr. 70/8 i 70/10 w obr. 20 (Przemysłowy) przy ul. Baranowickiej w Białymstoku.

Kategoria: Specustawa mieszkaniowa

Data utworzenia: 2019-10-21

Wykaz Nr 02/2019 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz Nr 02/2019 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Kategoria: Komunikaty

Data utworzenia: 2019-10-21

Wykaz Nr 01/2019 zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz Nr 01/2019 zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Kategoria: Zawiadomienia

Data utworzenia: 2019-10-21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, miejscami par...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, miejscami parkingowymi na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną położonych u zbiegu ulic: Magazynowej, Transportowej, Składowej w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-10-18

XV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 października 2019 r.

XV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 28 października 2019 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2019-10-18

Feedback