Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 7244 wyników ze wszystkich kategorii.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rodziny i Zdrowia w dniu 19 listopada 2019r.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rodziny i Zdrowia w dniu 19 listopada 2019r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2019-11-15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, z wbudowanymi garażami, parkinga...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, z wbudowanymi garażami, parkingami naziemnymi i podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w rejonie ulic Nowowarszawskiej, Ciołkowskiego i Stawowej w Białymstoku.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-11-15

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 19 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 19 listopada 2019 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2019-11-15

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem pomiarowym, na działkach nr geodezyjny 321/2, 1992/2 (obr. 6) przy ul. Nowosielskiej w Białymstoku.

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem pomiarowym, na działkach nr geodezyjny 321/2, 1992/2 (obr. 6) przy ul. Nowosielskiej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2019-11-15

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem pomiarowym, na działce nr geodezyjny 745/8 (obr. 7) przy ul. Octowej w Białymstoku.

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem pomiarowym, na działce nr geodezyjny 745/8 (obr. 7) przy ul. Octowej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2019-11-15

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego, na działkach nr ew. gr. 29/34, 29/18, 75/2, 29/12, 29/16, obręb 25, przy ulicy Logarytmicznej...

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego, na działkach nr ew. gr. 29/34, 29/18, 75/2, 29/12, 29/16, obręb 25, przy ulicy Logarytmicznej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2019-11-15

Budowa ul. Zaułek Podlaski w Białymstoku

Budowa ul. Zaułek Podlaski w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-11-15

Posiedzenie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 20 listopada 2019r.

Posiedzenie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 20 listopada 2019r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2019-11-15

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku, działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące niemożności zakończenia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w przedmiocie o...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku, działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące niemożności zakończenia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) jako działka nr 1886 o pow. 0,8807 ha.

Kategoria: Zawiadomienia

Data utworzenia: 2019-11-15

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku, działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące niemożności zakończenia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w przedmiocie ogr...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku, działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące niemożności zakończenia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) jako działka nr 1867/25 o pow. 0,1892 ha oraz działka nr 1867/30 o pow. 0,7336 ha.

Kategoria: Zawiadomienia

Data utworzenia: 2019-11-15

Feedback