Aktualności

Dostępne: 9049 wyników ze wszystkich kategorii.

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia nN, na działkach nr ew. gr. 69/2, 78/14, 81/8, 84/2, 88/5, 88/19, 88/30, 90/2, 92/4, 409, 629, obręb 24, przy ulicy Krzywej i ul. Edukacyjnej w Białymstoku.

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia nN, na działkach nr ew. gr. 69/2, 78/14, 81/8, 84/2, 88/5, 88/19, 88/30, 90/2, 92/4, 409, 629, obręb 24, przy ulicy Krzywej i ul. Edukacyjnej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-03-03

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Urząd Miejski ul. Słonimska 1; Szkoła Podstawowa nr 21; Sklep metalowy (skan)

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Urząd Miejski ul. Słonimska 1; Szkoła Podstawowa nr 21; Sklep metalowy (skan)

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-03-02

Zawiadomienie informujące o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków nowej karty adresowej zabytku nie wpisanego do rejestru zabytków

Zawiadomienie informujące o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków nowej karty adresowej zabytku nie wpisanego do rejestru zabytków

Kategoria: Zawiadomienia

Data utworzenia: 2021-03-02

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 676, ul.Wł. Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ul.Kazimierza Wielkiego do grani...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 676, ul.Wł. Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ul.Kazimierza Wielkiego do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-03-02

Budowa linii elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia 0,4 kV i złączy kablowych niskiego napięcia, na działce nr geodezyjny gruntu 1764/5 obr. 11, przy ul. Akademickiej i A. Mickiewicza w Białymstoku.

Budowa linii elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia 0,4 kV i złączy kablowych niskiego napięcia, na działce nr geodezyjny gruntu 1764/5 obr. 11, przy ul. Akademickiej i A. Mickiewicza w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-03-02

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: DOŚ-II.6220.5.2020 - dot. budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i handlem, przy ul. Jurowieckiej, Fabryczne...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: DOŚ-II.6220.5.2020 - dot. budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i handlem, przy ul. Jurowieckiej, Fabrycznej i Sienkiewicza

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-03-02

Informacja o wywieszonym wykazie nr 20/2021

Informacja o wywieszonym wykazie nr 20/2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-03-02

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji znak :AB-II.7821.5.2020.KG utrzymującą w mocy decyzję DAR-V.6740.2.23.2019 w sprawie zezwolenia na inwestycję drogową polegającą na budowie fragmentu ulicy Zawady na odcinku od skrzyżowania z ul.Św.Krzys...

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji znak :AB-II.7821.5.2020.KG utrzymującą w mocy decyzję DAR-V.6740.2.23.2019 w sprawie zezwolenia na inwestycję drogową polegającą na budowie fragmentu ulicy Zawady na odcinku od skrzyżowania z ul.Św.Krzysztofa.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-03-02

Informacja o wywieszonym wykazie nr 17/2021

Informacja o wywieszonym wykazie nr 17/2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-03-01

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lutego 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.843.2020.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. jarząb pospolity rosnącego przy ulicy Radzymińskiej 20 w Białymstoku...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lutego 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.843.2020.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. jarząb pospolity rosnącego przy ulicy Radzymińskiej 20 w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-02-26

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lutego 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.842.2020.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. jabłoń rajska rosnącego przy ulicy Radzymińskiej 15 w Białymstoku oraz...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lutego 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.842.2020.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. jabłoń rajska rosnącego przy ulicy Radzymińskiej 15 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 1 sztuki drzewa

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-02-26

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lutego 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.841.2020.SAK odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wiśnia pospolita rosnącego przy ulicy Sokólskiej 31 w Biały...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lutego 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.841.2020.SAK odmawiającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wiśnia pospolita rosnącego przy ulicy Sokólskiej 31 w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-02-26

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.