Aktualności

Dostępne: 7689 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej.

Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-02-25

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi nieuciążliwymi usługami, na częściach działek 226/5 i 226/11 (obręb 17) przy ul. J. I. Kraszewskiego w Białym...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi nieuciążliwymi usługami, na częściach działek 226/5 i 226/11 (obręb 17) przy ul. J. I. Kraszewskiego w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-02-25

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulic...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy Lnianej 18 w Białymstoku, na działce nr geod. 2095/49, obręb 6 - Starosielce Południe

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-02-25

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN, obr. 2, przy ul. Studziennej, Ogrodniczki, Gromadzkiej w Białymstoku.

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN, obr. 2, przy ul. Studziennej, Ogrodniczki, Gromadzkiej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-02-25

Rozwiązanie Stowarzyszenia Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Piłki Siatkowej w Białymstoku.

Rozwiązanie Stowarzyszenia Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Piłki Siatkowej w Białymstoku.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-02-24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnącego przy ul. Pogodnej 11 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia jednego...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnącego przy ul. Pogodnej 11 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia jednego drzewa

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-02-24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa dwupniowego z gatunku jarząb pospolity rosnącego przy ul. Pogodnej 11 w Białymstoku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa dwupniowego z gatunku jarząb pospolity rosnącego przy ul. Pogodnej 11 w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-02-24

Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: montażu i eksploatacji instalacji ściany lakierniczej wraz ze stanowiskiem obróbki mechanic...

Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: montażu i eksploatacji instalacji ściany lakierniczej wraz ze stanowiskiem obróbki mechanicznej metali, na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Nowowarszawskiej

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-02-24

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 czerwca 2019 r., znak: DOŚ-II.6220.20.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wi...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 czerwca 2019 r., znak: DOŚ-II.6220.20.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami oraz infrastrukturą techniczną i budowlami towarzyszącymi na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Fabrycznej

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-02-24

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami i uzbrojeniem towarzyszącym (m.in. komory, odwodnienia, odpowietrzenia) wraz z usunięciem ewentualnych kolizji, na działkach nr ew. gr. 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 12/1, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 13/1, 13/2, 13/...

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami i uzbrojeniem towarzyszącym (m.in. komory, odwodnienia, odpowietrzenia) wraz z usunięciem ewentualnych kolizji, na działkach nr ew. gr. 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 12/1, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 13/1, 13/2, 13/3, obręb 9, przy ul. Zwierzynieckiej i ul. Wiejskiej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-02-24

Feedback