Aktualności

Dostępne: 7318 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykaz Nr 1/2021 nieruchomości Gminy Białystok pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku ul. Częstochowska 6a przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Wykaz Nr 1/2021 nieruchomości Gminy Białystok pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku ul. Częstochowska 6a przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Kategoria: Najem lokali

Data utworzenia: 2021-07-30

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Stromej 19 w Białymstoku

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Stromej 19 w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-07-30

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie DOŚ-I.6131.457.2021 zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Antoniukowskiej 10A-12A w Białymstoku

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie DOŚ-I.6131.457.2021 zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Antoniukowskiej 10A-12A w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-07-30

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie DOŚ-I.6131.456.2021 zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Antoniukowskiej 10A-12A w Białymstoku

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie DOŚ-I.6131.456.2021 zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Antoniukowskiej 10A-12A w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-07-30

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie DOŚ-I.6131.455.2021 zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Antoniukowskiej 10A-12A w Białymstoku

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie DOŚ-I.6131.455.2021 zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Antoniukowskiej 10A-12A w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-07-30

Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowie istniejącego pomieszczenia technicznego Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektów Sportowych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28

Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowie istniejącego pomieszczenia technicznego Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektów Sportowych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-07-30

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia przy ulicach Adama Mickiewicza i Akademickiej w Białymstoku

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia przy ulicach Adama Mickiewicza i Akademickiej w Białymstoku

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-07-30

Informacja o wywieszonym wykazie nr 28/2021

Informacja o wywieszonym wykazie nr 28/2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-07-30

Wykaz Nr 02/2021 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wykaz Nr 02/2021 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-07-30

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Upalnej 60

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Upalnej 60

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-07-29

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Sikorskiego 14A

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Sikorskiego 14A

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-07-29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Zwierzynieckiej 17, 19, 19A i 19B

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Zwierzynieckiej 17, 19, 19A i 19B

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-07-29

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.