Aktualności

Dostępne: 8065 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy al. Piłs...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy al. Piłsudskiego 10 w Białymstoku, na działce nr geod. 1263/3, obręb 11-Śródmieście

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-07-03

Informacja o wywieszonym wykazie nr 54/2020

Informacja o wywieszonym wykazie nr 54/2020

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-07-03

Informacja o wywieszonym wykazie nr 50/2020

Informacja o wywieszonym wykazie nr 50/2020

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-07-03

Wykaz nr GU.4520.53.6.2020 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie w trybie bezprzetargowym

Wykaz nr GU.4520.53.6.2020 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie w trybie bezprzetargowym

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-07-03

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 53/2020

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 53/2020

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-07-03

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej)

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-07-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami oraz infrastrukturą techniczną i budowlami towarzyszącymi: zbiornikami retencyjnymi, dojściami i dojazdami, murkami oporowymi, ...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami oraz infrastrukturą techniczną i budowlami towarzyszącymi: zbiornikami retencyjnymi, dojściami i dojazdami, murkami oporowymi, schodami terenowymi, instalacjami: elektrycznymi zewnętrznymi, sanitarnymi zewnętrznymi i kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ew. gr. 152/1, 152/2, 153 (obręb 17 – Bojary), przy ul. Fabrycznej w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-07-02

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę z dn. 17.09.2018 r., Nr 849/2018, znak: DAR-II.6740.175.2018, obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem, murkami oporowymi wraz z zagospodar...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę z dn. 17.09.2018 r., Nr 849/2018, znak: DAR-II.6740.175.2018, obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem, murkami oporowymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. gr. 1181/12, 1181/13 (obręb 17 - Bojary) przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku, w zakresie zagospodarowania terenu

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-07-02

Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Kategoria: Komunikaty

Data utworzenia: 2020-07-02

Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej

Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-07-01

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.