LXIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 27 marca 2023 r.

Tytuł
LXIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 27 marca 2023 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LXIX sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słoneczna 1.

Początek sesji o godz. 9.15.

 

W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz wyniki głosowań będą w dniu sesji dostępne online na stronie e-sesja Rady Miasta Białystok.

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • Porządek obrad LXIX sesji RMB w dniu 27 marca 2023 r. (do odczytu) (DOC, 63,5 KB)

 • Druk Nr 916 (do odczytu) (PDF, 291,99 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości

 • Druk Nr 917 (do odczytu) (PDF, 609,29 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne

 • Druk Nr 918 (do odczytu) (PDF, 1,78 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 6 - Przydworcowe

 • Druk Nr 919 (do odczytu) (PDF, 240,43 KB)

  projekt uchwały w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023

 • Druk Nr 920 (do odczytu) (PDF, 241,47 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Białystok do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 • Druk Nr 921 (do odczytu) (PDF, 344,84 KB)

  projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2023 roku

 • Druk Nr 922 (do odczytu) (PDF, 1,85 MB)

  projekt uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Białystok

 • Druk Nr 923 (do odczytu) (PDF, 393,72 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok"

 • Druk Nr 924 (do odczytu) (PDF, 299,57 KB)

  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. B. na odmowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

 • Druk Nr 925 (do odczytu) (PDF, 5,98 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku w rejonie ulic Ogrodniczki i Gromadzkiej

 • Druk Nr 926 (do odczytu) (PDF, 4,17 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej)

 • Druk Nr 927 (do odczytu) (PDF, 3,91 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok

 • Druk Nr 928 (do odczytu) (PDF, 628,36 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2023 – 2040

 • Druk Nr 929 (do odczytu) (PDF, 1,26 MB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Wygoda i Jaroszówka w Białymstoku w rejonie ulic Wasilkowskiej i Traugutta

 • Druk Nr 930 (do odczytu) (PDF, 229,67 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wasilków

 • Druk Nr 931 (do odczytu) (PDF, 308,88 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska położonego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej

 • Druk Nr 932 (do odczytu) (PDF, 481,36 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025

 • Informacja (do odczytu) (PDF, 6,02 MB)

  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Białegostoku za 2022 rok

 • Informacja (do odczytu) (PDF, 6,57 MB)

  o stanie bezpieczeństwa miasta Białegostoku w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok

 • Sprawozdanie (do odczytu) (PDF, 4,73 MB)

  z realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Białymstoku za 2022 rok

 • Sprawozdanie (do odczytu) (PDF, 2,74 MB)

  z realizacji zadań statutowych „Schroniska dla Zwierząt” w roku 2022

 • Sprawozdanie (do odczytu) (PDF, 18,11 MB)

  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: