II sesja Rady Miasta Białystok w dniu 29 listopada 2018 r.

Tytuł
II sesja Rady Miasta Białystok w dniu 29 listopada 2018 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

II sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 29 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

 • Porządek obrad II sesji Rady Miasta Białystok (PDF, 1,56 MB)

 • Druk Nr 1 (PDF, 209,73 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • Druk Nr 2 (PDF, 315,12 KB)

  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 • Druk Nr 3 (PDF, 321,85 KB)

  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu "Wychowawca Podwórkowy" na lata 2019-2023

 • Druk Nr 4 (PDF, 207,48 KB)

  w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Druk Nr 5 (PDF, 350,6 KB)

  w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok.

 • Druk Nr 6 (PDF, 377,79 KB)

  w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 7 (PDF, 176,69 KB)

  w sprawie delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku

 • Druk Nr 8 (PDF, 113,98 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • Druk Nr 9 (PDF, 114,65 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • Druk Nr 10 (PDF, 115,32 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów

 • Druk Nr 11 (PDF, 115,63 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej

 • Druk Nr 12 (PDF, 114,26 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania

 • Druk Nr 13 (PDF, 115,4 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia

 • Druk Nr 14 (PDF, 114,96 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa

 • Druk Nr 15 (PDF, 115,62 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 • Druk Nr 16 (PDF, 114,08 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki

 • Druk Nr 17 (PDF, 114,69 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta

 • Druk Nr 18 (PDF, 111,77 KB)

  w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Białystok

 • Druk Nr 19 (PDF, 203,66 KB)

  w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Białystok

 • Druk Nr 20 (PDF, 2,12 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

 • Druk Nr 21 (PDF, 597,62 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 – 2036

 • Druk Nr 22 (PDF, 6,1 MB)

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ul. Ogrodowej i Fabrycznej)

 • Druk Nr 23 (PDF, 7,38 MB)

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. Gen. W. Andersa i ul. S. Batorego)

 • Druk Nr 24.pdf (PDF, 985,58 KB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bojary i Piasta I w Białymstoku w rejonie ulic Dalekiej i Mieszka I

 • Druk Nr 25 (PDF, 1,65 MB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rej. ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej)

 • Druk Nr 26 (PDF, 561,54 KB)

  w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Białegostoku

 • Druk nr 27 (PDF, 531,9 KB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku w rejonie ulic Rzemieślniczej i Długiej

 • Druk Nr 28 (PDF, 175,85 KB)

  w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Białystok zadania publicznego powierzonego przez Województwo Podlaskie

 • Druk Nr 29 (PDF, 728,36 KB)

  w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 10 – Wygoda

 • Druk Nr 30 (PDF, 319,67 KB)

  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

 • Druk Nr 31 (PDF, 181,04 KB)

  w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinasowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”

 • Druk Nr 32 (PDF, 180,76 KB)

  w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

Feedback