Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Nazwa firmy    

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal nr 5

15-687 Białystok

www.tbs.bialystok.pl

Forma prawna
   
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności    

Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu

Organ uprawniony do reprezentacji    

Zarząd Spółki w składzie:

  • Eugeniusz Marian Zysk - Prezes
  • Andrzej Marek Sądel - Wiceprezes

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci    

 Adrian Futryn

Sposób reprezentacji
    
dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru  

Rada Nadzorcza:

  • Kazimierz Rek- Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dorota Huzarska - Ryzenko - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Jacek Piorunek - Sekretarz Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel    

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (99 603 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.
  

Wartość kapitałów w zł na dzień 30.06.2023 roku:

  kapitał zakładowy 49.801.500,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony