Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Adres i dane o firmie:

ul. Jurowiecka 46 a
15-101 Białystok
strona spółki: www.kzk.pl
KRS 0000029127
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności:

wykonywanie zadań własnych Miasta Białegostoku w zakresie transportu zbiorowego

Organ uprawniony do reprezentacji:

Zarząd Spółki w składzie:

  • Józef Piotr Klim - Prezes Zarządu
  • Zdzisław Wiesław Daniszewski - Wiceprezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci:

  • Barbara Klemienia
  • Stanisław Karpowicz

Sposób reprezentacji:

Dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru:

Rada Nadzorcza:

  • Łukasz Karol Bugowski - Przewodniczący

  • Sebastian Stępień - Wiceprzewodniczący  

  • Kamil Klimek - Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel:

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (32.670 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Wartość kapitałów w zł na dzień 30.06.2023 roku:

  • kapitał zakładowy 16.335.000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony