"Wodociągi Białostockie" Sp. z o.o.

Firma

Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o.

ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok

www.wobi.pl

 

KRS 0000024985

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa „ Wodociągi Białostockie „ spółka z o.o. jest bieżące zaspakajanie potrzeb gminy Białegostoku i Wasilkowa w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki w składzie:

  • Beata Wiśniewska - Prezes Zarządu
  • Jarosław Poniatowicz - Wiceprezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci
  • Jadwiga Alechno
  • Henryk Jakubowicz

Sposób reprezentacji

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza:

  • Antoni Zadykowicz - Przewodniczący
  • Monika Miklaszewicz  - Wiceprzewodnicząca
  • Dorota Sokołowska - Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

Gmina Białystok - 90,26% udziałów spółki (298.849 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Wasilków - 9,74% udziałów spółki (32.231 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na 31.12.2018 roku:

  • kapitał zakładowy 165.540.000 zł
  • kapitał zapasowy    73.253.885,81 zł

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.