Usługa sprzedaży biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej - PUNKT WASILKÓW

Przedmiot zamówienia
Usługa sprzedaży biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej - PUNKT WASILKÓW
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
BKM-I.271.26.2020
Termin składania ofert
2020-11-20
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Beata Ledachowicz (BKM) tel. (85) 879 72 52, Iwona Murawska (BKM) tel. (85) 869 69 86

Działając na podstawie pkt 18 Ogłoszenia o zamówieniu przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione z powodu braku ofert.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.