Konserwacja i digitalizacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia Konserwacja i digitalizacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia URB.X.271.7.2017
Termin składania ofert 2017-07-24
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Katarzyna Wojtaszek, tel. (85)869 66 57, w sprawach proceduralnych: Anna Obuchowska, tel. (85) 869 62 04
Wykonawca w części I: Ewa Narkiewicz, 03-289 Warszawa, ul. Lapońska 18, w części II: Ewa Narkiewicz, 03-289 Warszawa, ul. Lapońska 18, w części III: Versum Anna Szlasa-Byczek, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. E. Malewicza 289 lok. 3, w części IV: Daria Kordowska, 50-570 Wrocław , ul. J. Kukuczki 9/8, w części V: Anna Dzienis, 15-756 Białystok, ul. Dworska 3 m. 5.
Cena brutto w części I: 23 500,00 zł, w części II: 23 500,00 zł, w części III: 26 814,00 zł, w części IV: 37 500,00 zł, w części V: 39 000,00 zł.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9+7