Konserwacja i digitalizacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia Konserwacja i digitalizacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia URB.X.271.7.2017
Termin składania ofert 2017-07-24
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Katarzyna Wojtaszek, tel. (85)869 66 57, w sprawach proceduralnych: Anna Obuchowska, tel. (85) 869 62 04

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 8+6