Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic Daliowej i Leśna Polana)

Tytuł
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic Daliowej i Leśna Polana)
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: